6 tips till dig som är ny som chef

1. Ta reda på förväntningarna

Att veta vad som förväntas av dig som ny chef är viktigt för din möjlighet till framgång. För olika arbetsplatser definierar samma jobbtitlar olika. För att bättre förstå vad som förväntas av dig, ta ett samtal med din chef. Där ni tillsammans går igenom företagets förväntningar, ansvar och mål. Om det förekommer uppgifter som du inte tidigare har erfarenhet av, var inte rädd för att be om hjälp. Om ett ansvar är nytt för dig förstår din chef sannolikt behovet av utbildning och uppskattar ditt proaktiva tänkesätt.

2. Jobba på din feedback

I en undersökning av Boston Consulting Group tillfrågades mer 200 000 anställda om vad som skapar lycka på arbetet. Det som hamnade högst upp var ”Uppskattning av arbete”. Så var generös med beröm och positiv feedback. Det kommer att bygga upp det förtroende som behövs för att de ska kunna ta emot din mer korrigerande feedback med öppet sinne, vilket hjälper dem att rätta till och förbättra sitt arbete.

3. Ha tålamod

Att ha tålamod är en av de viktigaste egenskaperna i arbetet som ledare, och inte allra minst om du är ny som chef. Omställningen till din nya tjänst kommer kräva tålamod och räkna med att det tar tid att ta till dig all ny informtion.

Du kommer även behöva tålamod när du ska leda och coacha din medarbetare, inte minst när det blir fel eller som när du behöver förklara invecklade processer. Genom ditt tålamod slipper du oftare irritationer eller påfrestningar som t.ex. prestationsångest och du kan istället fokusera på att hjälpa till och korrigera.

4. Lev dina värderingar

Identifiera dina värderingar och lev efter dem. Det kan krävas lite tid att klargöra dem men det är värt din tid. Fråga dig själv vad är viktigast och lista dina 10 starkaste värderingar, jämför dem med företagets värderingar så att de stämmer överens och applicera sedan dem på ditt sätt att leda för ett autentiskt ledarskap.

5. Var empatisk

När medarbetare gör ett misstag eller stöter på ett hinder är det viktigt vara empatisk snarare än att vara negativ. Ytterst för dig som ledare så är arbetet relationer mellan människor och för att det ska fungera bör du vara känslomässigt intelligent och ha insikt i andras känslor. Det skapar en psykologisk trygghet vilket gör att medarbetarna kan vara sig själva och våga mer utan rädsla för att göra fel. Det skapar hållbara och effektiva medarbetare.

6. Undvik kontorspolitik

När du pratar med dina medarbetare eller andra chefer, undvik att säga några negativa kommentarer om andra eller om tidigare arbetskonflikter. Prata inte heller illa om beslut tagna av ledning eller andra chefer. Viktigt är att hålla dina kommentarer positiva och framtidsinriktade. Undvik även skvaller eller sprida rykten, då bygger du upp framtida förtroende och visar att du står utanför den typen av diskussioner.

Ny som chef kurs med Mia Törnblom