Mentorskap

Det berättas i den grekiska mytologin att innan Ithakas konung Odysseus gick ut i det trojanska kriget bad han sin trogne vän Mentor att verka som vän, rådgivare, lärare och fostrare för sin son Telemakhos. Det här sägs vara ursprunget till mentorsverksamheten.

Det berättas i den grekiska mytologin att innan Ithakas konung Odysseus gick ut i det trojanska kriget bad han sin trogne vän Mentor att verka som vän, rådgivare, lärare och fostrare för sin son Telemakhos. Det här sägs vara ursprunget till mentorsverksamheten.

När individer gått såväl ett grundläggande ettårigt individuellt program och en påbyggnad i form av ett fördjupat utvecklingsprogram hos oss, är nästa steg mentorskap. Här lägger ni tillsammans med er ledarutvecklare upp frekvens och innehåll. Ibland är det också givande att växla ledarutvecklare under ett mentorskap för att det kan sätta nya perspektiv och aspekter i fokus.

Målgrupp: Individer som genomgått ett individuellt ettårigt program och genomgått en påbyggnad i ett fördjupat utvecklingsprogram.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för ett förbehållslöst möte, där du i lugn och ro kan få reda vad vi kan göra för dig.