Medarbetar­utveckling

Öka ditt välmående på jobbet

Som medarbetare med krav från såväl chefer som kolleger kan det många gånger vara svårt att prioritera rätt och att hinna med. Kanske känner du dig ofta stressad och har en känsla av att du inte räcker till. Du kanske upplever ständiga förändringar som skapar oro och irritationer så att det är svårt att fokusera på arbetet. Du har en önskan om att få en bättre balans och en hållbar arbetsvardag, då är vårt program ”Medarbetarutveckling” det du behöver.

Över 3500 personer har genomgått våra individuella program. Vår senaste kundundersökning visar bland annat att hela 95% mår bättre och 93% presterar mer. Det talar sitt tydliga språk! Att ha ett starkt självledarskap är viktigt för oss alla. För hur motiverar du dig själv när det känns tungt? Hur kan du känna trygghet och glädje på jobbet om du själv drivs av osäkerhet? Tillåt dig att utvecklas och utnyttja din fulla potential med oss.

I vår medarbetarutveckling för ett starkare självledarskap och hållbarare arbetsliv arbetar vi strukturerat med MT-metoden®. En metod som bygger på kognitiv teori, lång klinisk erfarenhet och som dessutom är starkt förankrad i forskning. Läs gärna våra whitepapers för mer information om kopplingen till forskning eller vad ledarskapsprofessorn Linda Lai säger om vår metod.

Grunden i MT-metoden® utgörs av självkännedom och självmedvetenhet som byggs med hjälp av självanalys och reflektion. Mentala strukturer kartläggs på ett strukturerat sätt med hjälp av våra unika verktyg och erfarna coacher, allt för att hitta irrationella tankar och beteenden som sedan tränas bort. Vi lär ut en struktur för att se hur vi faktiskt tänker, vilket är ett ”double loop”-lärande. Genom att lära sig hur vi tänker, kan vi också förändra och utveckla vårt tänkande. Med denna information skapar vi en konkret och individanpassad handlingsplan för att bland annat stärka självkänsla, självförtroende och skapa förmåga till att ta ett ökat ansvar för dina behov. Du stärker även din förmåga att hantera stress och skapar dig en hållbar balans mellan arbete och fritid.

Medarbetarutvecklingen ger dig en bättre förståelse för hur du hanterar konflikter och hur du blir framgångsrik med din kommunikation.

Tio individuella samtal, Coachning i ett år.

Du och din coach lägger tillsammans grunden till din utveckling genom att utgå från hur just din situation ser ut. Ni tittar på de utmaningar du ställs inför på arbetet, förbättra din stresshantering och på hur du kan nå dina mål m.m.. Under året som följer har ni tio individuella möten där ni strukturerat arbetar igenom det individuellt anpassade programmet. Du coachas i din professionella utveckling genom unika verktyg och övningar.

Du kan direkt börja använda de verktyg du får, för att leda dig själv bättre och både nå nya mål och förbättra din prestation.

Du bokar ett förbehållslöst och kostnadsfritt första möte. Uppe i menyn finns länken Vårt Team. Där väljer du en av våra coacher och kontaktar oss för att boka en tid, alternativt använder du formuläret här nedan så återkommer vi till dig. Vid det kostnadsfria mötet pratar ni igenom vad det innebär att få coachning och utbildning i MT-metoden® och vilka förutsättningar som gäller. Efter mötet funderar du eller bestämmer dig direkt, det är ditt val!

Målgrupp: Medarbetare, för de som vill utveckla sitt självledarskap och skapa ett hållbart arbetsliv, personligt ledarskap och stärka sig själv.

Resultat – Medarbetarutveckling

  • Svart bälte i stresshantering
  • Förstärkt förståelse för andra personer och deras reaktioner och agerande
  • Motivation – Bättre på att motivera dig själv till resultat
  • Du mår bättre och kan prestera mer
  • Förbättrad balans mellan arbete och fritid
  • Du lär dig hantera oro och irritationer bättre
  • Inre trygghet; Stärkt självkänsla och förbättrat självförtroende
  • Förståelse för hur din värderingar styr dig
  • Ökat ansvarstagande för dina behov
  • Effektiv tidsplanering och målplanering

Räkna med resultat!

Vinsten med ett starkare självledarskap märks inte bara hos dig själv, den är också högst påtaglig för din omgivning. Ekvationen är enkel; med ett starkt självledarskap mår du bättre och stressar mindre. Du blir effektivare och skapar en bättre balans mellan arbete och fritid. Du hanterar irritationer och konflikter smidigare och du både når dina mål och har det bra på vägen dit.

Hur gör jag för att börja mitt program?

Du bokar ett förbehållslöst och kostnadsfritt första möte. Uppe i menyn finns länken Vårt Team. Där väljer du en av våra coacher och kontaktar oss för att boka en tid, alternativt använder du formuläret här nedan så återkommer vi till dig. Vid det kostnadsfria mötet pratar ni igenom vad det innebär att genomgå Medarbetarutveckling med MT-metoden och vilka förutsättningar som gäller. Efter mötet funderar du eller bestämmer dig direkt, det är ditt val!

Målgrupp: Medarbetare

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för ett förbehållslöst möte, där du i lugn och ro kan få reda vad vi kan göra för dig.