Grupputveckling

Grupputveckling – från grupp till team

Vill du leda din grupp till ett effektivt team så börjar allt hos individen oavsett om vi är medarbetare eller chefer. Anledningen är kort och gott – om varje individ i en grupp själv lär sig förstå och hantera sina reaktioner och agerande i det dagliga arbetet kommer gruppens samarbete och uppdrag fungera mycket smidigare.

I vår grupputveckling är utbildning och processledning av gruppen lika viktig. Det betyder i praktiken att vi tar upp aktuella utmaningar under träffarna och tittar på dem ur olika perspektiv och tillsammans hittar vi hållbara lösningar. Det är förstås mycket uppskattat och gör att gruppen direkt kan använda kunskapen för att förbättra sin effektivitet och skapa resultat.

I ineffektiva grupper är beroendet av ledaren högt och gruppens medlemmar frågar gärna ledaren om småsaker som de själva kunnat ordna, samtidigt som ingen vågar fatta beslut eller ta ansvar när ledaren är borta. Ofta finns konflikter kring värderingar, mål och hur saker ska göras. Det bråkas om oväsentliga saker och gruppmedlemmar utmanar varandra och ledaren. I dessa grupper saknas ofta en ansvarskänsla, avsaknaden av tydliga mål och roller gör att det personliga ansvaret minskar och bidrar till låg produktivitet. Forskning visar att ineffektiva grupper endast arbetar trettio procent av tiden, i jämförelse med högeffektiva team som arbetar åttio procent av tiden.

Genom att skapa effektiva relationella processer och trygga individer som vågar ta ansvar för sina relationer och behov är ni redan på väg till att bli ett effektivt team.

Det krävs inte mycket för att förstå vinsten med ett effektivare team är stor.

MT-metoden®

När vi arbetar med grupputveckling använder vi vår unika MT-metod. För att få hållbara och bestående förändringar, stärker vi självledarskapet hos individen och hela gruppens ledarskap genom att arbeta med vår metod.

MT-metoden följer en väl strukturerad process för att skapa effektiva och trygga individer som tar eget ansvar och vågar fatta beslut. Genom övningar och metoder skapas gemensamma mentala strukturer för att hantera relationella processer och öka gruppens produktivitet. De mentala strukturerna underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner, samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar och gör gruppens arbete mot framgång tydlig.

Grupputveckling som fungerar - med garanti

GDQ

För att säkerställa gruppens utveckling använder vi mätverktyget GDQ som är ett vetenskapligt reliabelt och validerat mätinstrument för att mäta var en grupp befinner sig och kartlägga vilka hinder som står i vägen för att de ska bli ett effektivt team. Läs mer om GDQ här

Innehåll – Grupputveckling

 • Motivation och engagemang
 • Inre trygghet; självledarskap
 • Normer och värdegrund
 • Struktur och kultur
 • Självanalys
 • Konflikthantering
 • Oro, osäkerhet och stresshantering
 • Kommunikation
 • Situationsanpassat och agilt ledarskap

Resultat – Grupputveckling

 • Effektiva relationella processer
 • Ökad arbetsglädje
 • Högpresterande grupp
 • Tryggare individer
 • Engagerade medarbetare
 • Rakare kommunikation
 • Färre skadliga konflikter
 • Förbättrade samarbeten
 • Bättre nyttjande av resurser
 • Förbättrad produktivitet
 • Ökat resultat

Några företag som använt vår grupputveckling är Hennes & Mauritz, Jarowskij, Mastiff, Hyresgästföreningen, Sweco, Investor och Klarna m.fl.

Målgrupp: avdelningar, personalgrupper, säljteam och andra grupper

Vill du veta mer?

Kontakta oss på MT ledarskap för ett förbehållslöst möte om hur vi tränar upp din grupp till ett effektivt team i världsklass!