Detta är template_team.php

Grupputveckling

I ineffektiva grupper är beroendet av ledaren högt och gruppens medlemmar frågar gärna ledaren om småsaker som de själva kunnat ordna, samtidigt som ingen vågar fatta beslut eller ta ansvar när ledaren är borta. Ofta finns konflikter kring värderingar, mål och hur saker ska göras. Det bråkas om oväsentliga saker och gruppmedlemmar utmanar varandra och deras ledare. I dessa grupper saknas ofta en gemensam ansvarskänsla, avsaknaden av tydliga mål och roller gör att det personliga ansvaret minskar och bidrar till låg produktivitet. Forskning visar att ineffektiva grupper endast arbetar trettio procent av tiden medan högeffektiva team arbetar åttio procent av tiden. Grupputveckling med MT-metoden och GDQ skapar garanterade resultat.

Vill du gör din grupp till ett effektivt team så börjar allt hos individen oavsett om vi är medarbetare eller chefer. Vi behöver alla kunna leda oss själva på ett stabilt och balanserat sätt först. Anledningen är kort och gott – om varje individ i en grupp själv lär sig förstå och hantera sina reaktioner i det dagliga arbetet med alla dess utmaningar kommer gruppens samarbete och uppdrag fungera mycket smidigare. Genom att skapa trygga individer som vågar ta ansvar för sina relationer och behov är ni redan på väg till att bli ett effektivt team.

Grupputveckling – FRÅN INDIVID TILL KOLLEKTIV

När vi  arbetar med grupputveckling använder vi vår unika MT-metod®. För att få hållbara och bestående förändringar, stärker vi självledarskapet i individen och hela gruppens ledarskap genom att arbeta med vår metod som innehåller följande block; Motivation, Trygghet, Kommunikation, Reflektion, Ansvar och Mod. Metoden följer en väl strukturerad process för att skapa effektiva och trygga individer som tar eget ansvar och vågar fatta beslut. Genom gemensamma övningar och metoder skapas gemensamma mentala strukturer för att öka effektivitet och produktivitet i gruppen. De mentala strukturerna underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner, samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar och gör gruppens arbete mot framgång tydlig.

GDQ

För att säkerställa gruppens utveckling använder vi gärna mätverktyget GDQ som är ett vetenskapligt reliabelt och validerat mätinstrument för att mäta var en grupp befinner sig och kartlägga vilka hinder som står i vägen för att de ska bli ett effektivt team. Läs mer om GDQ här

Grupputveckling

Innehåll – Grupputveckling

 • Motivation och engagemang
 • Normer och värdegrund
 • Struktur och kultur
 • Självanalys
 • Konflikthantering
 • Oro, osäkerhet och stresshantering
 • Kommunikation
 • Vägledande/coachande ledarskap
 • Inre trygghet: självförtroende och självkänsla

RESULTAT – GRUPPUTVECKLING

 • Ökad arbetsglädje
 • Effektivare grupp
 • Tryggare individer
 • Engagerade medarbetare
 • Effektivare ledare och medarbetare
 • Rakare kommunikation
 • Färre skadliga konflikter
 • Förbättrade samarbeten
 • Bättre nyttjande av resurser
 • Förbättrad produktivitet
 • Ökat resultat

Några företag som använt vår grupputveckling är Hennes & Mauritz, Jarowskij, Mastiff, Hyresgästföreningen, Sweco, Investor och Klarna m.fl.

Målgrupp: avdelningar, personalgrupper, säljteam och andra grupper

Kontakt

Kontakta oss på MT ledarskap för mer information om hur vi tränar upp din grupp till ett effektivt team i världsklass!

 • Kommande evenemang