Detta är template_team.php

Team

Vi har alla erfarenhet av att samarbeta med andra människor. Det kan vara allt ifrån att laga middag tillsammans med vår familj, till att bygga rymdraketer som tar oss från jorden till månen och tillbaka. Vi är sociala varelser som tycker om att samarbeta och det är oundvikligt att det ibland uppstår missförstånd, meningsskiljaktigheter och konflikter.

För ett team som ska samarbeta, är det inte graden av konflikter eller meningsskiljaktigheter som avgör om det är ett effektivt team eller inte. Det är istället förmågan att ta ett kollektivt och personligt ansvar för att   sätta upp tydliga mål och roller, samtidigt som vi ansvarfullt hanterar problem och konflikter.

I lågpresterande team är det ingen som tar ansvar, eller avkräver ansvar från någon annan. Det gör att konflikter får frodas och att ingen tar initiativ till att göra någonting åt det. När vi tittar på mediokra team däremot, finns det en tydlig grad av ansvarstagande. I dessa team är det ledaren som tar stort ansvar. Ofta bekräftar ledaren prestation och är noga med att ge feedback. När det uppstår konflikter i teamet, är det ledaren som går in och medlar.

Däremot, när det gäller högpresterande team, tar alla ansvar. Samtliga medlemmar ser till att ge konstruktiv feedback, tydliggöra mål och roller. Det gör att ledaren inte är ensam ansvarig längre. Istället ser medlemmar till att själva hantera problem och missförstånd som dyker upp. Ingen går till chefen och ber honom lösa en konflikt, utan tar den istället direkt med den det berör.

Nyckeln är eget ansvar

Vår MT-metod bygger bland annat på att varje individ ska se sin del i konflikter och ta ett utökat eget ansvar, och att organisationen ska hantera medarbetarna på ett ansvarsfullt sätt. Genom att arbeta in ansvar som en viktig grund och värdering i ett team eller en organisations kultur stärks koordinering och effektivitet. Detta sker eftersom samtliga individer då arbetar med och främjar ansvar i sina respektive mentala strukturer. Då alla tar eget ansvar och har det som en naturlig del i sitt tänkande och beteende uppstår synergieffekter i organisationen och teamet. Med detta i åtanke har vi utvecklat våra produkter och tjänster för team.

Mätbara resultat

Våra produkter för teamutveckling är forskningsbaserade och testade genom empiriska undersökningar och klinisk erfarenhet. Produkterna är till för att skapa faktiska förändringar som är mätbara. Vi använder oss av forskningsbaserade eller validerade tester i våra utvärderingar, allt för att säkerställa vårt arbete och visa på avsett resultat.

Våra produkter finner du här i menyn till vänster och skulle du vilja veta mer ringer du eller mejlar till oss.

  • Kommande evenemang