Coaching

Coaching som ger resultat!

I vår coaching bygger vi tillsammans upp ditt självledarskap och din mentala styrka. Det kommer bidra till att du ser till dina egna behov bättre och fattar välgrundade beslut om din utveckling. Coachingen utvecklar dig genom att öka din självmedvetenhet och självkännedom. Genom att förstå dina mentala hinder och utveckla strategier för att övervinna dem kan du öka din effektivitet och prestationsförmåga. Det gör att du kommer må bättre och sannolikt stressa mindre, samtidigt som du skapar en bra balans mellan arbete och fritid.

Coachingen kommer även ge dig en bättre förståelse för hur du hanterar konflikter och hur du blir framgångsrik med din kommunikation. Genom att öva på att kommunicera effektivt kan du stärka dina relationer och öka din förmåga att samarbeta med andra. Detta kan vara särskilt viktigt för att fungera väl i alla typer av relationer men även i arbetsgrupper och team.

Våra coacher har genomfört över 5000 individuella coaching program. Enligt vår senaste kundundersökning har hela 95% av deltagarna i coaching programmet rapporterat att de mår bättre, medan 93% säger att de även presterar mer. Detta resultat visar att vår coaching i MT-metoden har en positiv inverkan på både välbefinnande och prestation.

Tillåt dig att utvecklas och utnyttja din fulla potential med oss.

 

Coaching

MT-metoden

I vår coaching för ett starkare självledarskap arbetar vi med MT-metoden®. En välstrukturerad metod som bygger på kognitiv teori, lång klinisk erfarenhet och dessutom är starkt förankrad i forskning. Läs gärna våra whitepapers för mer information om kopplingen till forskning eller vad ledarskapsprofessorn Linda Lai säger om vår metod.

Grunden i MT-metoden® utgörs av självkännedom och självmedvetenhet som byggs med hjälp av självanalys och reflektion. Mentala strukturer kartläggs på ett strukturerat sätt med hjälp av våra unika coachingverktyg och erfarna coacher, allt för att hitta irrationella tankar och beteenden som sedan tränas bort. Vi lär ut en struktur för att se hur vi faktiskt tänker, vilket är ett ”double loop”-lärande. Genom att lära sig hur vi tänker, kan vi också förändra och utveckla vårt tänkande. Med denna information skapar vi en konkret och individanpassad handlingsplan för att bland annat stärka självkänsla, självförtroende och skapa förmåga till att ta ett ökat ansvar för dina behov. Du stärker även din förmåga att hantera stress och skapar dig en hållbar balans mellan arbete och fritid.

Tio individuella samtal, Coaching i ett år.

I vår strukturerade process lägger du och din coach tillsammans grunden för din personliga och professionella utveckling. Ni utgår från din individuella situation och tittar på de utmaningar du ställs inför både på arbetet och i privatlivet, samt hur du kan nå dina mål.

Under året som följer har ni tio individuella möten där ni strukturerat arbetar igenom det individuellt anpassade programmet. Genom dessa möten coachas du i din professionella utveckling genom unika verktyg och övningar som hjälper dig att nå dina mål och förbättra din prestation.

En viktig del av coachningen är våra unika verktyg samt de individuellt anpassade övningarna för att hjälpa dig att öka din självmedvetenhet och självkännedom. Genom dessa verktyg kan du direkt börja använda de nya insikterna och färdigheterna som du får och på så sätt leda dig själv till både förbättrad prestation och välmående.

Resultat – Coaching – Personligt ledarskap – Självledarskap

  • Svart bälte i stresshantering
  • Förstärkt förståelse för andra personer och deras agerande
  • Motivation – Bättre på att motivera dig själv till resultat
  • Du mår bättre och kan prestera mer
  • Förbättrad balans mellan arbete och fritid
  • Du lär dig hantera oro och irritationer bättre
  • Inre trygghet; Stärkt självkänsla och förbättrat självförtroende
  • Förståelse för hur din värderingar styr dig
  • Ökat ansvarstagande för dina behov
  • Effektiv tidsplanering och målplanering

Hur gör jag för att börja mitt program?

För att boka ett första förbehållslöst och kostnadsfritt möte med oss, kan du använda länken Vårt Team här. Där väljer du ut en av våra coacher och kontaktar de direkt för att boka en tid. Alternativt kan du använda formuläret här nedan, lämna din kontaktuppgifter och vi återkommer till dig inom kort.

Målgrupp: Medarbetare, för de som vill utveckla sitt självledarskap, personligt ledarskap och stärka sig själv.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för ett förbehållslöst möte, där du i lugn och ro kan få reda vad vi kan göra för dig.