Ledarskapsutbildning

Att leda med trygghet och kompetens - 2 dagar

Ledarskapsutbildning 2 dagar

Ny som chef med Mia Törnblom
Kursledare Mia Törnblom

Ledarskap är en kompetens och färskvara som kräver kontinuerligt underhåll. Vår utbildning är utformad för dig som har fungerat som ledare i några år och känner att det är dags att förnya och utöka din kunskap för att bli ännu bättre på att leda ditt team. Genom att fokusera på både nya och beprövade ledarskapsstrategier, kommer vår kurs att ge dig verktygen och insikterna som behövs för att utvecklas som ledare.

Vår ledarskapsutbildning inleds med att utforska självledarskapets betydelse för ledare, vilket bidrar till en ökad trygghet i ditt ledarskap. Då du sannolikt redan har flera års erfarenhet som ledare kommer vi givet att gräva djupare in i hur man leder olika personlighetstyper, team och i processer. Under dessa dagar kommer du även få ta del av ett gediget erfarenhetsutbyte med andra ledare. Vår utbildning blir en fin investering för dig själv, dina medarbetare och din organisation, och kommer ge dig de färdigheter och insikter som krävs för att fortsätta växa som en effektiv och inspirerande ledare.

Aktuella datum:
Kursstart  4-5 mars (LV241)

Till Kursanmälan …

Kursledare: Mia Törnblom

Bokningsvillkor – Öppna kurser

Skicka mig en pdf med kursinformation

Dag 1 | Ledarskapsutbildning – Självledarskap

Ett starkt självledarskap – lika med ett framgångsrikt ledarskap

Självledarskap handlar om att ta kontroll över ditt liv och din karriär samt att ta ansvar för dina egna handlingar och beslut. Ett starkt självledarskap kommer hjälpa dig att hantera stress och utmaningar på ett mer effektivt sätt samt att ta beslut som är välgrundade och genomtänkta.

Här får du hjälp med att kartlägga dina utmaningar på ett metodiskt och strukturerat sätt. Det hjälper dig att skapa handlingsplaner för din framtida utveckling och utgöra grunden för ett tryggt och framgångsrikt ledarskap.

MT-metodens självledarskapsträning ger dig även verktyg och strategier för att hantera utmaningar som att delegera, prioritera och känna dig trygg i din roll som ledare. Genom att lära dig att arbeta med våra unika verktyg på daglig basis kommer du öka din självmedvetenhet och självkännedom för att bli en mer självsäker och effektiv ledare.

Självanalys – Reflektion, lär dig mekanismerna för att hantera

 • Irritationer
 • Relationer
 • Andras reaktioner och agerande
 • Vända oro till tillit

Få förståelse för att skilja prestation ifrån personligt egenvärde och hitta balans mellan inre och yttre trygghet.

 • Självkänsla
 • Självförtroende
 • Självbild
 • Självkontroll
 • Självmotivation

Stress

 • Vad är en stressor?
 • Stresshantering
 • Återhämtning

Feedback

 • Feedbackens olika stadier
 • Feedbacktrappan
 • Konsten att ge feedback

Konflikthantering

 • Konflikthantering i praktik och teori
 • Hantera problem på arbetsplatsen
 • Min roll som chef i en konflikt
 • Konflikträdsla
 • Hantera besvärliga medarbetare

 

Dag 2 | Ledarskapsutbildning – Ledarskap i praktiken

Min roll som chef/ledare

 • Uppdrag
 • Förväntningar
 • Komplexitet och maktperspektiv

Ledarstilar

 • Grundläggande ledarstilar
 • Situationsbaserat ledarskap
 • Agilt ledarskap
 • Hitta din ledarstil – Hur vill jag leda och vad passar min personlighet?
  • Vilka är dina styrkor
  • Vilka är dina svagheter
 • Ledarskap i en VUCA värld

Relation till andra, ledare eller vän?

 • Bli chef över tidigare arbetskollegor
 • Leda olika personligheter
 • Leda och skapa engagemang på distans

Dagligt ledarskap – Leda OneToOne

 • Hur delegerar jag
 • Hur arbetar jag själv med mina uppgifter
 • Motivation
 • GROW, GROOW och TGROW – Coachning

Medarbetarsamtal

 • Utvecklingssamtal
 • Svåra samtal
 • Lyckade svåra samtal
 • Vikten av uppföljning
 • Rollspel – Övningar

Dagligt ledarskap – Leda grupp

 • Psykologisk trygghet
 • Motivation
 • Rollfördelning och mål
 • Grupputveckling
 • IMGD-modellen, Susan Wheelan
 • Gruppers utvecklingsfaser
 • Fasernas ledarskap

Förändringsledning

 • Förändringens fyra faser
 • Hur leder jag en förändringsprocess
 • Hur får jag med alla – Vinsten.

Kursanmälan

Här kan ni även lägga till ytterligare deltagare och kompletterande fakturainformation m.m.