Ny som chef – 4 dagars kurs

Att leda och hitta din ledarstil

Det är en stor skillnad mellan att vara ny på jobbet och ny som chef.

Ny som chef med Mia Törnblom
Ny som chef med Mia Törnblom

När vi är nya på jobbet har de flesta förståelse för att det kan ta tid för oss att sätta oss in i olika projekt, metoder och system men när vi är nya i rollen som ledare finns sällan denna förståelse. De vi leder behöver sin ledare direkt, de har inte alltid tid och tålamod att vänta på att vi ska bli trygga i rollen att leda olika personligheter, team och processer.

Vår Ny som chef börjar med att hjälpa dig att skapa en grundläggande trygghet med hjälp av vårt koncept självledarskap för ledare för att sedan stärka dig i ledarrollen. Därför är vår 4-dagars kurs ”Ny som chef ” den bästa investeringen du kan göra för dig själv, dina medarbetare och din organisation.

Aktuella datum i Stockholm:

3-4 oktober med uppföljande dagar 7-8 november (HNC241)

 

Till Kursanmälan …

Kursledare: Mia Törnblom

Bokningsvillkor – Öppna kurser

Skicka mig en pdf med kursinformation

Dag 1 Ny som chef – Självledarskap

Ett starkt självledarskap – lika med ett framgångsrikt ledarskap

Har du känt dig orolig för att inte räcka till? Hinna med? Känt dig som en bluff? Haft svårt att delegera? Prioritera? Vår självledarskapsträning kommer hjälpa dig att förstå och bli bättre på allt detta och ju mer du arbetar med våra unika verktyg, desto tryggare kommer du bli.

Hur kan självledarskap hjälpa mig att bli en bättre ledare? Genom att kartlägga dina utmaningar på ett metodiskt och strukturerat sätt för att sedan skapa handlingsplaner för din framtida utveckling, kommer utgöra grunden för ditt trygga och goda ledarskap.

Lär känna dig själv – Självkännedom på djupet. Grunden för all personlig utveckling är att medvetandegöra dina styrkor, svagheter och beteenden. Här får du effektiva verktyg för att utmana dig.

Självanalys – Reflektion, lär dig mekanismerna för att hantera

 • Irritationer
 • Relationer
 • Andras reaktioner och agerande
 • Vända oro till tillit

Självkänsla – självförtroende – självbild – självkontroll. Få förståelse för att skilja prestation ifrån personligt egenvärde och hitta balans mellan inre och yttre trygghet.

Stresshantering och återhämtning. Att kunna hantera stress är en framgångsfaktor som kommer ge dig ett lyckligare liv.

Motivation och målsättningsprocess. Få en ökad förståelse för självmotivering och att sätta smarta mål.

Dag 2 Ny som chef – Ledarskap i praktik & teori

Min roll som chef/ledare

 • Uppdrag
 • Förväntningar

Grundläggande ledarstilar

Moderna ledarstilar

Situationsbaserat ledarskap

Hitta din ledarstil – Hur vill jag leda och vad passar min personlighet?

 • Vilka är dina styrkor
 • Vilka är dina svagheter

Relation till andra, ledare eller vän?

 • Bli chef över tidigare arbetskollegor
 • Leda olika personligheter
 • Leda och skapa engagemang på distans

Dag 3 Ny som chef – Ledarskap i praktik

Dagligt ledarskap – Leda OneToOne

 • Hur delegerar jag
 • Hur arbetar jag själv med mina uppgifter
 • Motivation
 • GROW, GROOW och TGROW – Coachning

Medarbetarsamtal

 • Utvecklingssamtal
 • Svåra samtal
 • Lyckade svåra samtal
 • Vikten av uppföljning
 • Rollspel – Övningar

Feedback

 • Feedbackens olika stadier
 • Feedbacktrappan
 • Konsten att ge feedback

Ohälsa

 • Stress
 • Mobbning
 • Drogproblem

Förändringsledning

 • Förändringens fyra faser
 • Hur leder jag en förändringsprocess
 • Hur får jag med alla – Vinsten.

Dag 4 Ny som chef – Gruppdynamik

Dagligt ledarskap – Leda grupp

Motivation

Rollfördelning och mål

Mötesteknik – Effektiva möten

Identifiera ”influencers” (informella ledare)

Grupputveckling

 • IMGD-modellen, Susan Wheelan
 • Gruppers utvecklingsfaser
 • Fasernas ledarskap

Kommunikation

Konsten att lyssna – Aktivt lyssnande

Spegling

Kommunikation – Hur förmedlar du ditt budskap?

Nyckeln till framgångsrik kommunikation

Kommunikationsstilar

Hur leder vi bäst de olika kommunikationsstilarna

Konflikthantering

Konflikthantering i praktik och teori

Hantera problem på arbetsplatsen

 • Min roll som chef i en konflikt
 • Konflikträdsla
 • Hantera besvärliga medarbetare
 • Fördjupad konflikthantering

Kontaktuppgifter till kursledare

Läs mer om Mia Törnblom som föreläsare hos Talking Minds

Kursanmälan

Här kan ni även lägga till ytterligare deltagare och kompletterande fakturainformation m.m.

Ledarskapsutbildning | Chefsutbildning

Självledarskapsutbildning | Ledarutveckling

Chefsroll | Effektiva Team