Varför är personligt ansvar hjärtat av effektivt ledarskap?

En av de viktigaste egenskaperna hos effektiva ledare är förmågan att reflektera och ta ansvar för sina handlingar, beslut och resultat.

”You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today” – Abraham Lincoln

Personligt ansvar

Personligt ansvar innebär att i alla situationer, relationer och konflikter både se och ta ansvar för sin egen del. Få saker hämmar utveckling mer än att se sig som offer för yttre omständigheter. När ledare tar personligt ansvar visar de att de tar sitt uppdrag på fullaste allvar. De förstår att de själva är en del i sin egen framgång såväl som misstag. De letar inte efter att lägga skulden på andra eller externa faktorer utan fokuserar i stället på att hitta lösningar och förbättra sin och sina medarbetares prestationer.

Att ta personligt ansvar inom ledarskap innebär också att vara ärlig mot sig själv och andra. Ledare som tar personligt ansvar äger sina misstag och arbetar för att rätta till dem, i stället för att skylla på andra eller försöka dölja sina misstag. Denna nivå av transparens och ärlighet bygger förtroende och respekt bland medarbetare och bidrar till psykologisk trygghet på arbetsplatsen. En arbetsplats som genomsyras av psykologisk trygghet är en positiv och produktiv miljö att arbeta i.

När ledare tar ägarskap för sina handlingar visar de sina teammedlemmar och kollegor att de är engagerade i att uppnå sina och organisationens mål. Detta inspirerar och ingjuter mod hos andra att också ta personligt ansvar för sitt eget arbete och sträva efter att ge det där lilla extra i allt de gör.

Fördelar med att ta personligt ansvar

En stor fördel med att reflektera och ta personligt ansvar inom ledarskap är att det främjar tillväxt och utveckling. Det blir helt enklare att skapa en prestationskultur när alla tar ansvar. Det blir slut med, ”Det är inte mitt bord” eller ”Erik skulle ha ordnat det!” eller kanske ”Det stod inte i min arbetsbeskrivning” och så vidare. Både chefer och medarbetare hjälper varandra och främjar effektivitet och lönsamhet.

Genom att införa en kultur präglad av ansvarstänkande kan arbetsrelaterade konflikter minskas avsevärt på arbetsplatsen. Dessa konflikter, om de inte hanteras korrekt, kan leda till avsevärda ekonomiska och produktivitetsrelaterade förluster för företag och organisationer. Som exempel finns en rapport från ACAS som visar att i England kostar arbetsrelaterade konflikter ungefär 1000 pund per anställd. Alltså astronomiska 28,5  miljarder pund om året.

Hur arbetar ni idag med medarbetaransvar?

Personligt ansvar är grundläggande för effektiva ledare och medarbetare men ack så svårt. Men med handen på hjärtat, hur arbetar ni aktivt med det idag? För ledare som tar ägarskap för sina handlingar, beslut och resultat samt är ärliga och transparenta bygger både  förtroende och respekt. Det gör det enklare att bygga en kultur där alla känner psykologisk trygghet. Den tryggheten möjliggör både tillväxt och utveckling i organisationen.

Vi på MT ledarskap har sedan 2001 arbetat med personligt ansvar med vårt koncept ”Kultur av ansvar” i många organisationer. Vi har ett väl beprövat koncept för att stärka ansvarstagandet i företag. Är du nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa er organisation? Kontakta Michael Törnblom på michael@mtledarskap.se