Självledarskap – Digital kurs

Självledarskap på distans

Självledarskap handlar om att vara grundad i sig själv. Att ha god självkännedom, att våga utgå ifrån sig själv och se sin egen del i olika situationer. Att ta beslut baserade på tro och tillit istället för att använda rädsla som drivkraft. Ju mer du bygger upp din mentala styrka desto bättre mår du och du får mer gjort på arbetet. Forskning visar också att människor som tränar sitt självledarskap känner mer entusiasm, hanterar stress bättre och har större tillit till sin förmåga att prestera.

Med denna lärorika och inspirerande utbildning stärker du din självkännedom och mentala styrka. Den digitala utbildningen är full med övningar och metoder att ta till i arbetslivet och vardagen.  Med kursens kraftfulla metoder för reflektion och självanalys får du insikt och kunskap om dig själv och vad du behöver för att utvecklas. Din självkänsla och ditt självförtroende stärks, vilket i sin tur leder till framgångsrik kommunikation och samspel med andra.

Med unika verktyg och smarta övningar blir du bättre på att hantera irritationer, rädslor och stress. De allra flesta av oss arbetar mot mål i olika former, i denna kurs lär du dig strukturerade metoder för hur du sätter smarta mål och framförallt hur du lyckas nå dem.

Kursen är fullspäckad med filmer, metoder, tester, övningar och du har Mia Törnblom som kursledare genom hela kursen.

Du arbetar självklart i din egen takt och vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att göra övningarna i kursen, det är först då du får resultat. Om du inte tränar är det som att gå till gymmet och titta på träningsredskapen. Denna kurs har hela 4.78 i snittbetyg av fem möjliga. Företag och organisationer som använder denna kurs är bland annat Plan Sverige, H&M och Dekra m.fl.

Kursen innehåller moduler för ledare och medarbetare. Denna kurs innehåller även en kurshandledning med förslag på tidsupplägg. Du finner även en guide för gruppmöten, utmärkt för dig som leder en grupp och vill utveckla både medarbetarna och gruppen.

Målgrupp för kursen är medarbetare, ledare och dig som vill utveckla ditt självledarskap. Våra digitala utbildningar säljs genom vår plattform MT utbildning.

Länk till kursens webbplats – https://mtutbildning.se/kurs/sjalvledarskap-medarbetare/

Länk till vår 2-dagars IRL kurs