Självledarskap 2-dagars kurs

Med MT-metoden

Kurstillfällen

Självledarskap, grunden till din trygghet

Välkommen till en lärorik och inspirerande kurs. Forskning visar att människor som tränar sitt självledarskap känner mer entusiasm, hanterar stress bättre och har större tillit till sin förmåga att prestera. Se fram emot två sprängfyllda och lärorika dagar fyllda med insikter och effektiva verktyg att ta till när motivationen tryter såväl i arbetslivet som privat. Efter kursen kommer du bli bättre på att hantera din stress, lära dig prioritera och ta ansvar för dina behov.

Grunden för ett starkt självledarskap är god självkännedom. Med kursens kraftfulla metoder för reflektion och självanalys får du insikt och kunskap om dig själv och vad du behöver för att utvecklas. Din självkänsla och ditt självförtroende stärks, vilket i sin tur leder till framgångsrik kommunikation och samspel med andra.

Med unika verktyg och smarta övningar blir du bättre på att hantera irritationer, rädslor och stress. De allra flesta av oss arbetar mot mål i olika former, i denna kurs lär du dig strukturerade metoder för hur du sätter smarta mål och framförallt hur du lyckas nå dem.

Din självkänsla och ditt självförtroende stärks ju mer du arbetar med de verktyg du får lära dig i kursen. Dessa unika verktyg och smarta övningar gör att du kommer bli bättre på att bland annat hantera irritationer, rädslor och stress. Du kommer även att förstå vinsterna med att drivas av lust istället för oro och rädsla och du kommer känna mer arbetsglädje och motivation ju mer du arbetar med våra verktyg. Som sagt detta är starten för ditt nya bättre jag.

Läs gärna Mia Törnbloms krönika – Självledarskapet är nyckeln och grunden för ett starkt ledarskap

Sagt av deltagare om kursen

”Tack för en otroligt inspirerande kurs, jag har redan applicerat flera av verktygen med goda resultat.”

Stefan Malmsten, Connoisseur International

”Jag har blivit mindre stressad och jag har verkligen fått bra verktyg för att fortsätta utveckla mig själv och jag vågar mer!”

Sara Lindegren, ‎Kommunikationsstrateg på Bonnierförlagen

Mål med kursen

  • Öka din självkännedom
  • Bli effektivare med ökat välmående
  • Hantera din stress bättre
  • Skapa ökad arbetsglädje
  • Ta ansvar för dina egna behov
  • Bli tydligare i din kommunikation
  • Hantera relationer och konflikter bättre
  • Förstå och hantera besvärliga personer bättre

Kursinnehåll – Självledarskap

Tider: 09.00 – 16.00
Plats: MT ledarskap, Regeringsgatan 111, Stockholm.

Dag 1

Självkänsla, självförtroende och värdegrund

Få förståelse för hur dina värderingar styr dina beslut. Se sambandet mellan inre trygghet och genomslagskraft. Lär dig stärka din inre trygghet och ditt egenvärde. Få grunder i mental träning.

Eget ansvar och konflikthantering

Lär dig arbeta med beteendefokuserade strategier såsom MT-metoden för att i alla situationer, relationer och konflikter se och ta ansvar för din egen del. Våra verktyg hjälper dig minska irritationer och förstå ditt samspel med andra. Du kommer förstå och hantera besvärliga personer bättre. Situationsanpassad konflikthantering.

Reflektion

Vi går igenom metoder och tekniker för dagligt självledarskap. Du lär dig att effektivt och metodiskt reflektera dagligen med vår forskningsbaserade metod. I detta moment arbetar vi även med stärka din självkännedom. Genom att kartlägga dina behov blir det lättare att ta ansvar för dem.

Dag 2

Mod och tillit med självledarskap

Våga följa dina drömmar och visioner – säg ja till utmaningar! Vi går igenom oro och rädsla och ser hur vi kan vända det till tro och tillit med hjälp av MT-metoden. Låt inte osäkerhet hindra dig att nå din fulla potential och få ut det bästa av dig själv

Motivation

Lär dig förstå inre, yttre motivation och vikten av samhörighet för att bättre motivera dig själv. Hur motiverar du andra när det känns tungt, få förståelse över hur kompetens och autonomi kan motivera andra. Tekniker att ta till när motivationen tryter – såväl i arbetet som privat.

Kommunikation och feedback

Lär dig nå fram och bli tydligare i din kommunikation. I denna del går vi igenom framgångsrika metoder för att ge och ta emot feedback på bästa sätt. Genomgående arbetar vi med enkla coachning övningar.

Covid 19

För oss på MT ledarskap är säkerhet och hälsa för våra besökare och medarbetare av högsta prioritet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inför varje lärarledd utbildning att genomföra en riskbedömning och vidta riskreducerande åtgärder. I enlighet med Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning. Därför har vi också genomfört en rad olika åtgärder för att säkerställa att undervisningen bedrivs under så säkra förhållanden som möjligt.
På plats i våra lokaler och inför varje utbildningstillfälle gör vi följande

• Vi har utökade städrutiner med extra desinficering av utsatta ytor, såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.
• Vi har en tydlig kommunikation kring hälsa och hygien till deltagare och medarbetare
• Alltid tillgång till handsprit i och utanför utbildningslokalerna
• Reducerat antal deltagare på utbildningarna
• Klassrummen anpassas för att hålla distansen mellan deltagarna
• Luncher och raster arrangeras så att rekommenderat avstånd kan hållas mellan deltagarna
• Vi erbjuder kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom
• Våra medarbetare arbetar hemifrån och prioriterar digitala möten

Kursanmälan – Självledarskap 2-dagar

Anmälan är bindande när ni fått vår bekräftelse – Klicka på datumknappen nedan för anmälan. Frågor går bra att skicka till susanne@mtledarskap.se.

Kurstillfällen