Självledarskap fortsättning 2-dagar

För dig som har gått vår 2-dagarskurs i Självledarskap eller någon av våra individuella program.

Självledarskap är en kompetens, inget vi uppnår för alltid. På samma sätt som att vi behöver träna för att upprätthålla vår fysiska kondition behöver vi också kontinuerligt träna vårt självledarskap. Här har du ett ypperligt tillfälle att fördjupa din kunskap och inspireras samtidigt som du skaffar fler effektiva träningsredskap. Investera i dig själv och ditt välmående – det lönar sig!

Dessa två dagar är en fortsättningskurs i att leda sig själv bättre. Vi repeterar tidigare moment och har erfarenhetsutbyte. Vi går även djupare in på metod och nördar in oss i detaljer. Kursen vänder sig till dig som gått ett år i något av MT ledarskap individuella program eller deltagit i grundkurs Självledarskap.

 

Aktuella datum:
Kursstart  23-24 mars

Kursledare: Yvonne Brokvist

Dag 1

Strukturerad reflektion
 • Repetition av metoder och tekniker för dagligt självledarskap.
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
 • Fördjupning och detaljstudie av metod.
Stresshantering
 • Det här händer i kroppen vid stress
 • Det här händer i hjärnan vid stress
 • Yttre och Inre stress
 • Återhämtning
 • Vägen till stresskontroll
Konsten att hantera besvärliga personer
 • Ta kontroll över din frustration i mötet med besvärliga personer
 • Situationsanpassad konflikthantering

Dag 2

Framgångsrik kommunikation
 • Kommunikationsstilar
 • Att tänka på i kommunikation med andra
 • Konsten att vara sitt bästa jag
Svåra samtal
 • Checklista
 • Fördjupad Feedback
 • Spegling
Begränsningar i mitt liv, rädslor
 • Ta plats som chef och medarbetare, vad innebär det?
 • Vad begränsar dig i vardagen?
 • Fördjupning av hur vi kan kartlägga, förstå, avdramatisera, träna och nå vår fulla potential.
 • Individuella handlingsplaner
Mål och målplanering
 • Att sätta mål och få kontroll, trygghet, motivation och riktning.
 • Hur man formulerar ett mål.
 • SMARTA mål

Kursanmälan

Här kan ni även lägga till ytterligare deltagare och kompletterande fakturainformation m.m.