Ledningsgrupps­utveckling

Prestationskultur för er ledningsgrupp

Vår ledningsgruppsutveckling har som syfte och målsättning att skapa en struktur i ledningsgruppen med tydliga mandat, roller och ansvarsområden. Att bygga ett team och en kultur där alla ser och tar ansvar för helheten och arbetar med och för varandra.

När vi arbetar med ledningsgrupper använder vi vår unika MT-metod® för att få hållbara och bestående förändringar. Vi stärker det individuella självledarskapet och hela gruppens ledarskap genom att arbeta med vår metod. MT-metoden följer en väl strukturerad process för att skapa effektiva, trygga individer som tar eget ansvar och fattar välgrundade beslut.

”Empowerment by MT”

Genom MT-metodens verktyg och övningar kommer gruppens medlemmar snabbt börja använda sina nyvunna kunskaperna för att bättre leda sig själva och fördjupa arbetet med att skapa gemensamma mentala strukturer för att öka effektivitet och produktivitet i gruppen. De mentala strukturerna underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar och gör gruppens arbete mot framgång tydlig.

GDQ

För att säkerställa gruppens utveckling använder vi mätverktyget GDQ. Det är ett vetenskapligt utvecklat, reliabelt och validerat mätinstrument för att mäta var en grupp befinner sig och kartlägga vilka hinder som står i vägen för att de ska bli ett effektivt team.

Innehåll – Ledningsgruppsutveckling

 • Stärkt gruppdynamik
 • Förståelse för vikten av olikheter i ledarskap
 • Inre trygghet; Självanalys till Självledarskap
 • Värdegrundskartläggning
 • Situationsanpassat och agilt ledarskap
 • Konflikthantering
 • Oro, osäkerhet och stresshantering
 • Att som grupp leda i förändring
 • Framgångsrik kommunikation

Resultat – Ledningsgruppsutveckling

 • Bättre nyttjande av resurser
 • Effektivare och tryggare grupp
 • Färre skadliga konflikter
 • Förbättrade samarbeten
 • Förbättrad produktivitet
 • Ökad tillväxt
 • Ökat resultat

 

Målgrupp är ledningsgrupper, styrelser och andra beslutföra grupper.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi tränar upp din ledningsgrupp till ett effektivt team i världsklass! Referenscase Advisa gick till 91% effektivitet med vår ledningsgruppsutveckling, enligt GDQ mätning.