Whitepapers

Här hittar du våra whitepapers och kundundersökningar.

MT-metoden

MT-metoden, kärnan i allt vi gör på MT ledarskap. Här finner du fördjupad information om vår metod med kopplingar till forskning och hur den kom till.

Självkänsla

Vårt dokument om självkänsla handlar om hur vi ser på självkänsla och hur vi arbetar med det. Vi tittar på hur det är kopplat till forskning och går igenom begreppet självkänsla.

Självförtroende & självtillit

Här utvecklar vi vårt resonemang om självförtroende och självtillit med koppling till vårt arbetssätt och forskning på området.

Kontrolluppfattning

Kontrolluppfattning, vad är det kanske du tänker? Det är en av nyckelfaktorerna i självledarskapet som vi utbildar i. Är det jag själv eller omgivningen som styr mig?

Acceptans

I detta dokument tittar vi på acceptans och vad det betyder för självledarskapet. Acceptans är vår förmåga att hantera tankar och känslor, utan att akut behöva agera, kontrollera eller låta...

Kundundersökning

Enkäten gick ut till klienter som var klara med vårt ettåriga program för självledarskap under våren 2014. 93,3 % presterar bättre 95 % har fått ett ökat välbefinnande