Om MT Ledarskap

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt humankapital för att skapa vinst och hållbarhet. MT ledarskap startade sin verksamhet 2001 och vi arbetar med Norden som hemmaplan.

Trygga och engagerade medarbetare

Att skapa trygga och engagerade ledare, individer och team är en viktig del av att bygga en framgångsrik organisation. När ledare och medarbetare känner sig trygga och engagerade kan de prestera på sin högsta nivå och uppnå stora framgångar.

Att skapa trygghet i organisationen handlar om att skapa psykologisk trygghet där ledare och medarbetare känner sig trygga i att ta risker, dela sina idéer och åsikter och vara sårbara. Detta kan uppnås genom att skapa en kultur där det är acceptabelt att misslyckas och där medarbetarna känner att de har stöd från sina kollegor och chefer.

Att skapa engagemang handlar om att skapa en miljö där ledare och medarbetare känner sig motiverade och inspirerade att arbeta mot gemensamma mål. Detta kan uppnås genom att ge medarbetarna meningsfulla och utmanande uppgifter, ge feedback och belöningar för goda prestationer och skapa en kultur där prestation och resultat uppmuntras och uppskattas.

Genom att skapa trygga och engagerade ledare, individer och team kan organisationen öka sin produktivitet och effektivitet, förbättra sin förmåga att hantera förändringar och uppnå sina mål. Det leder ofta till en ökad trivsel och arbetsglädje för alla i organisationen.

Unika MT-metoden®

MT-metoden är en egenutvecklad metod som används i våra utbildningar och program för att hjälpa deltagare att bygga självkännedom och självmedvetenhet. Metoden bygger på självanalys och reflektion för att hjälpa deltagarna att kartlägga sina mentala strukturer och hitta irrationella tankar och beteenden som kan hindra deras personliga och professionella utveckling.

En viktig del av MT-metoden är att använda ”double loop”-lärande, vilket innebär att deltagarna inte bara lär sig en struktur för att se hur de tänker, utan också lär sig hur de kan förändra och utveckla sina tankar och beteenden. Genom att analysera sina mentala strukturer och identifiera irrationella tankar och beteenden kan deltagarna tillsammans med sin coach utveckla en konkret och individanpassad handlingsplan för att förbättra sin prestation och effektivitet.

Metoden är anpassningsbar och kan användas för både personlig och professionell utveckling, vilket gör den till en användbar metod för både ledare och medarbetare. Genom att metoden skapar trygga individer frigörs också möjligheten att stärka deras engagemang.

Vill du veta mer om hur vår metod är kopplad till forskning? Läs gärna våra whitepapers.

Socialt ansvarstagande

Som en del i vårt eget sociala ansvarstagande arbetar vi aktivt i samhället med bland annat kostnadsfria föreläsningar och stöttande av utsatta grupper.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med Talking Minds – Talarförmedling