Om MT Ledarskap

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att utveckla sitt humankapital för att skapa vinst och hållbarhet. MT ledarskap startade sin verksamhet 2001 och vi arbetar över hela Sverige och Norge.

Unika MT-metoden®

I våra utbildningar använder vi oss av vår egenutvecklade MT-metod. Grunden i MT-metoden utgörs av självkännedom och självmedvetenhet som byggs med hjälp av självanalys och reflektion. Mentala strukturer kartläggs på ett strukturerat sätt med hjälp av våra unika verktyg och kompetenta coacher, allt för att hitta irrationella tankar och beteenden som sedan tränas bort.

Vi lär ut en struktur för att se hur vi faktiskt tänker, ett ”double loop”-lärande. Genom denna insikt, kan vi också förändra och utveckla våra tankar. Med vår analys som grund skapar vi sedan en konkret och individanpassad handlingsplan.

Vill du veta mer om hur vår metod är kopplad till forskning? Läs gärna våra whitepapers.

Socialt ansvarstagande

Som en del i vårt eget sociala ansvarstagande arbetar vi aktivt i samhället med bland annat kostnadsfria föreläsningar och stöttande av utsatta grupper.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med Talking Minds – Talarförmedling