Detta är template_team.php

Teamutveckling

I ineffektiva grupper är beroendet av ledaren högt och gruppens medlemmar frågar gärna ledaren om småsaker som de själva kunnat ordna, samtidigt som ingen vågar fatta beslut eller ta ansvar när ledaren är borta. Ofta finns konflikter kring värderingar, mål och hur saker ska göras. Det bråkas om oväsentliga saker och gruppmedlemmar utmanar varandra och deras ledare. I dessa grupper saknas ofta en gemensam ansvarskänsla, avsaknaden av tydliga mål och roller gör att det personliga ansvaret minskar och bidrar till låg produktivitet. Forskning visar att ineffektiva grupper endast arbetar trettio procent av tiden medan högeffektiva team arbetar åttio procent av tiden. Teamutveckling med MT-metoden och/eller GDQ skapar garanterade resultat.

VILL DU GÖRA DIN GRUPP TILL ETT EFFEKTIVT TEAM? Oavsett om vi är medarbetare eller chefer, behöver vi alla kunna leda oss själva på ett stabilt och balanserat sätt. Anledningen är kort och gott – om varje individ i en grupp själv lär sig förstå och hantera sina reaktioner i det dagliga arbetet med alla dess utmaningar kommer gruppens samarbete och uppdrag fungerar mycket smidigare. Genom att skapa trygga individer som vågar ta beslut och tilldela dem tydliga roller och mål är du redan på väg till ett effektivt team.

MT-METODEN – FRÅN INDIVID TILL KOLLEKTIV

När vi  arbetar med teamutveckling använder vi vår unika MT-metod®. För att få hållbara och bestående förändringar, stärker vi det personliga ledarskapet i individen och hela gruppens ledarskap genom att arbeta med vår metod som innehåller följande block; Motivation, Trygghet, Kommunikation, Reflektion, Ansvar och Mod. Metoden följer en väl strukturerad process som skapar effektiva och trygga individer som tar eget ansvar och vågar fatta beslut.

”Empowerment by MT”

Genom MT-metodens verktyg och övningar kommer gruppens medlemmar snabbt börja använda de nyvunna kunskaperna för att bättre leda sig själva och påbörja arbetet med att skapa gemensamma mentala strukturer för att öka effektivitet och produktivitet i gruppen. De mentala strukturerna underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner, samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar och gör gruppens arbete mot framgång tydlig.

GDQ

För att säkerställa gruppens utveckling använder vi gärna mätverktyget GDQ som är ett vetenskapligt reliabelt och validerat mätinstrument för att mäta var en grupp befinner sig och kartlägga vilka hinder som står i vägen för att de ska bli ett effektivt team.

Innehåll – Teamutveckling

 • Motivation och engagemang
 • Normer och värdegrund
 • Struktur och kultur
 • Självanalys
 • Konflikthantering
 • Oro, osäkerhet och stresshantering
 • Kommunikation
 • Vägledande/coachande ledarskap
 • Inre trygghet: självförtroende och självkänsla

RESULTAT – TEAMUTVECKLING

 • Ökad arbetsglädje
 • Effektivare grupp
 • Tryggare individer
 • Engagerade medarbetare
 • Effektivare ledare och medarbetare
 • Rakare kommunikation
 • Färre skadliga konflikter
 • Förbättrade samarbeten
 • Bättre nyttjande av resurser
 • Förbättrad produktivitet
 • Ökad tillväxt
 • Ökat resultat

Målgrupp: avdelningar, personalgrupper, säljteam och andra grupper

Kontakt

Kontakta oss på MT ledarskap för mer information om hur vi tränar upp din grupp till ett effektivt team i världsklass!

 • Kommande evenemang