Teamutveckling

Teamutveckling – från individ till kollektiv

I nya och ineffektiva grupper är beroendet av ledaren högt och gruppens medlemmar frågar gärna ledaren om småsaker som de själva kunnat ordna, samtidigt som ingen vågar fatta beslut eller ta ansvar när ledaren är borta. Ofta finns konflikter kring värderingar, mål och hur saker ska göras. Det bråkas om oväsentliga saker och gruppmedlemmar utmanar varandra och deras ledare. I dessa grupper saknas ofta en gemensam ansvarskänsla, avsaknaden av tydliga mål och roller gör att det personliga ansvaret minskar, irritationer ökar och bidrar till låg produktivitet. Forskning visar att ineffektiva grupper endast arbetar trettio procent av tiden medan högeffektiva team arbetar åttio procent av tiden. Teamutveckling med MT-metoden och GDQ skapar garanterade resultat.

Teamutveckling

VILL DU GÖRA DIN GRUPP TILL ETT EFFEKTIVT TEAM? Oavsett om vi är medarbetare eller chefer, behöver vi alla kunna leda oss själva på ett hållbart och balanserat sätt. Anledningen är kort och gott – om varje individ i en grupp själv lär sig förstå och hantera sina reaktioner och agerande i det dagliga arbetet, kommer gruppens samarbete och uppdrag fungerar mycket smidigare. Genom att skapa trygga individer som tar modiga beslut och tilldela dem tydliga roller och mål är du redan på väg till ett effektivt team.

MT-metoden®

I vår teamutveckling använder vi vår unika MT-metod för att få hållbara och bestående förändringar. Metoden stärker individernas självledarskap och hela gruppens ledarskap.

”Empowerment by MT”

Genom MT-metodens verktyg och övningar kommer gruppens medlemmar snabbt börja använda de nyvunna kunskaperna för att bättre leda sig själva och påbörja arbetet med att skapa gemensamma mentala strukturer för att öka effektivitet och produktivitet i gruppen. De mentala strukturerna underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner, samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar och gör gruppens arbete mot framgång tydlig.

GDQ

För att säkerställa gruppens utveckling använder vi mätverktyget GDQ som är ett vetenskapligt reliabelt och validerat mätinstrument för att mäta var en grupp befinner sig och kartlägga vilka hinder som står i vägen för att de ska bli ett effektivt team.

Innehåll – Teamutveckling

 • Motivation och engagemang
 • Inre trygghet; Självledarskap
 • Normer och värdegrund
 • Struktur och kultur
 • Självanalys
 • Konflikthantering
 • Oro, osäkerhet och stresshantering
 • Kommunikation
 • Situationsanpassat och agilt ledarskap

RESULTAT – TEAMUTVECKLING

 • Ökad arbetsglädje
 • Effektivare grupp
 • Tryggare individer
 • Engagerade medarbetare
 • Framgångsrik kommunikation
 • Färre skadliga konflikter
 • Förbättrade samarbeten
 • Bättre nyttjande av resurser
 • Förbättrad produktivitet
 • Ökad tillväxt
 • Ökat resultat

 

Målgrupp: avdelningar, personalgrupper och andra arbetsgrupper

Vill du veta mer?

Kontakta oss på MT ledarskap för ett förbehållslöst möte om hur vi tränar upp din grupp till ett effektivt team i världsklass!