Ledarutveckling

Ledarutveckling 100% bara för dig

I vår individuella ledarutveckling arbetar vi med att hitta rätt ledarskap för varje situation och relation. Det är en viktigt del i ett modernt ledarskap. Med vår ledarutveckling kartlägger vi dina styrkor och utmaningar för att ge dig en tydlig bild om hur du kan utveckla din personliga ledarstil, en ledarstil du känner dig trygg och bekväm med och som gör att dina medarbetare utvecklas. Du kommer veta när du ska instruera, coacha, stödja eller delegera dina medarbetare.

Självledarskap stärker ditt ledarskap

Vår ledarutveckling börjar med självledarskapet, då det är grunden för ett gott ledarskap. Genom att att utveckla självledarskapet utvecklar du ditt ledarskap, du blir bättre att på hantera relationer och stressade situationer. Självledarskapet är en livsgående process, det är vår förmåga att använda olika beteende- och kognitiva strategier till självförbättring. Självledarskap handlar om att vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om våra egna tankar, känslor, motiv, drivkrafter och behov. Och även hur vi påverkar och påverkas av andra. När vi är trygga i våra personliga värderingar och utnyttjar våra främsta styrkor skapas en känsla av mening och flow.

Självledarskap handlar även om självkänsla och självförtroende. Att ha en stark självkänsla är viktigt för alla människor – inte minst för dig som är ledare. Med en stark känsla av egenvärde bekräftar du dig själv och behöver inte söka bekräftelse hos andra. Med ett starkt självledarskap hämtar vi drivkraften ur lust att lyckas istället för rädsla att misslyckas.

Med hjälpa av våra UNIKA verktyg och välstrukturerade metoder kommer du ta ditt ledarskap vidare.

Förstå grupper – Grupputveckling

Ledarutveckling

Genom vår expertis om hur grupper utvecklas förmedlar vi det senaste inom grupputveckling och gruppdynamik. Vi hjälper dig att se vilket ledarskap/ledarstil som är bäst för din grupp och andra grupper du kan tänkas att leda i framtiden. Du får grundläggande förståelse om gruppers utvecklingsfaser och vilket ledarskap som behövs i respektive fas. Modellen som vi arbetar med har stort stöd i forskning och heter Integrated Model of Group Development (IMGD), utvecklad av Dr. Susan Wheelan.

Referenser

Karolina Gutke, Other Stories (HM)

Emelie Gyllner, Rituals

 

Ledarutveckling

MT-metoden®

Vi arbetar med MT-metoden®. En metod som bygger på kognitiv teori, lång klinisk erfarenhet och som dessutom är starkt förankrad i forskning. Läs gärna våra whitepapers för mer information om kopplingen till forskning eller vad ledarskapsprofessorn Linda Lai säger om vår metod, Lindas blogg finner du även här.

Grunden i MT-metoden® utgörs av självkännedom som byggs med hjälp av självanalys och reflektion. Dina mentala strukturer kartläggs på ett strukturerat sätt med hjälp av våra unika verktyg och erfarna ledarutvecklare, allt för att hitta irrationella tankar och oönskade beteenden som sedan tränas bort. Vi lär ut en struktur för att se hur vi faktiskt tänker, ett ”double loop”-lärande. Genom att lära sig hur vi tänker, kan vi förändra och utveckla våra tankar.

Tillsammans skapar vi sedan en konkret och individanpassad handlingsplan för att bland annat hantera stress, stärka självkänsla, självförtroende och öka din förmåga till att ta ett ökat ansvar för dina behov. Vår ledarutveckling ger dig även en ökad förståelse för hur du hanterar konflikter och hur du blir framgångsrik med din kommunikation.

Fjorton individuella samtal – ett år

Du och din ledarutvecklare lägger tillsammans grunden för din utveckling genom att utgå från ditt nuläge. Ni kartlägger de utmaningar du ställs inför på arbetet, på typiska ledarskapsproblem och på hur du kan nå dina mål. Under året som följer har ni fjorton individuella möten där ni noggrant arbetar igenom det individuellt anpassade programmet.

Du coachas i din professionella utveckling genom unika verktyg och övningar. Du kan direkt börja använda de verktyg du lär dig, för att bättre leda dig själv och dina medarbetare.

Kunder berättar

”I en chefsroll är det extremt viktigt att känna sig själv och att vara i balans – alla chefer borde gå utbildningen!” Martin Jonsson, Regionchef, ÅF

Resultat – Ledarutveckling

 • Du hittar din ledarstil
 • Genom att arbeta med våra metoder får du ”svart bälte i stresshantering”
 • Starkt självledarskap
 • Du får lära dig att hantera oro och irritationer bättre
 • Motivation – Bättre på att motivera dig själv och andra till resultat
 • Förbättrad balans mellan arbete och fritid
 • Utökad förståelse för andra personer och deras agerande
 • Förståelse för hur dina värderingar påverkar dina beslut
 • Lär leda smart och effektivt
 • Förstå gruppers utveckling bättre
 • Ökad effektivitet
 • Kunskap i situationsanpassat ledarskap
 • Hitta nyckeln till framgångsrik kommunikation
 • Och mycket mer …

Målgrupp

Chefer, ledare, projektledare och de som vill utveckla sina ledaregenskaper.

Behöver du fler personliga referenser eller annan kompletterande information kontakta oss med formuläret här nedan.

Kolla även in vår Ny som chef – 4 dagars kurs

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för ett förbehållslöst möte, där du i lugn och ro kan få reda vad vi kan göra för dig.