Ledarutveckling

Ledarutveckling med smart ledarskapsträning

I vår individuella ledarutveckling arbetar vi med att hitta rätt ledarskap för varje situation och relation. Det är en viktigt del i ett modernt ledarskap. Tillsammans med din ledarskapstränare kartlägger ni dina styrkor och utmaningar för att ge dig en tydlig bild om hur du kan utveckla din personliga ledarstil, en ledarstil du känner dig trygg och bekväm med och som gör att dina medarbetare utvecklas.

Med vår individuella ledarutveckling blir du en stark och trygg ledare som med fördel vet när du ska instruera, coacha, stödja eller delegera dina medarbetare.

Självledarskap stärker ditt ledarskap

Vår ledarutveckling börjar med självledarskapet som är grunden för ett gott ledarskap. Genom att att utveckla självledarskapet utvecklar du ditt ledarskap, du blir bättre att på hantera relationer och stressade situationer. Självledarskapet är en livsgående process, det är vår förmåga att använda olika beteende- och kognitiva strategier till självförbättring. Självledarskap handlar om att vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om våra egna tankar, känslor, motiv, drivkrafter och behov. Att leva dina värderingar ger dig trygghet, genom att göra en värderingsinventering blir det tydligt var du står och stärker ditt egenvärde.  Med en stark känsla av egenvärde bekräftar du dig själv och behöver inte söka bekräftelse hos andra. I denna del stärker vi ditt självförtroende och självkänsla.

Med ett starkt självledarskap hämtar vi drivkraften ur lust att lyckas istället för rädsla att misslyckas.

Genom våra UNIKA verktyg och välstrukturerade metoder ger vi dig en stark plattform att ta din ledarutveckling till världsklass.

Förstå grupper – Grupputveckling

Ledarutveckling

Genom vår expertis om hur grupper utvecklas förmedlar vi det senaste inom grupputveckling och gruppdynamik. Vi hjälper dig att se vilket ledarskap/ledarstil som är bäst för din grupp och andra grupper du kan tänkas att leda i framtiden. Du får grundläggande förståelse om gruppers utvecklingsfaser och vilket ledarskap som behövs i respektive fas. Modellen som vi arbetar med har stort stöd i forskning och heter Integrated Model of Group Development (IMGD), utvecklad av Dr. Susan Wheelan.

Referenser

Karolina Gutke, Other Stories (HM)

Emelie Gyllner, Rituals

 

Ledarutveckling

MT-metoden®

Vi arbetar med MT-metoden®, en metod som är starkt förankrad i forskning och bygger på kognitiv teori och lång klinisk erfarenhet. Läs gärna våra whitepapers för mer information om kopplingen till forskning eller vad ledarskapsprofessorn Linda Lai säger om vår metod, Lindas blogg finner du även här.

Grunden i MT-metoden® bygger på att förbättra din självkännedom, till vår hjälp har vi unika verktyg för självanalys och reflektion. Vi kartlägger dina mentala strukturer på ett systematiskt sätt med hjälp av våra verktyg och erfarna ledarutvecklare. Allt för att hitta irrationella tankar och oönskade beteenden som vi sedan tränar bort. Vi lär ut en struktur för att se hur du faktiskt tänker, ett ”double loop”-lärande. Genom att förstå hur vi tänker, kan vi förändra och utveckla våra tankar.

Fjorton individuella samtal – ett år

Du och din ledarutvecklare lägger tillsammans grunden för din utveckling genom att utgå från ditt nuläge. Tillsammans mappar ni upp de utmaningar du ställs inför på arbetet och går igenom typiska ledarskapsproblem och hur du på bästa sätt hanterar dessa. Under året som följer har ni fjorton individuella möten där ni noggrant arbetar igenom det individuellt anpassade programmet.

Du kan direkt börja använda de verktyg du lär dig, för att bättre leda dig själv och dina medarbetare.

Kunder berättar

”I en chefsroll är det extremt viktigt att känna sig själv och att vara i balans – alla chefer borde gå utbildningen!” Martin Jonsson, Regionchef, ÅF

Resultat – Ledarutveckling

 • Du hittar din ledarstil
 • Genom att arbeta med våra metoder får du ”svart bälte i stresshantering”
 • Starkt självledarskap
 • Du får lära dig att hantera oro och irritationer bättre
 • Motivation – Bättre på att motivera dig själv och andra till resultat
 • Förbättrad balans mellan arbete och fritid
 • Utökad förståelse för andra personer och deras agerande
 • Förståelse för hur dina värderingar påverkar dina beslut
 • Lär leda smart och effektivt
 • Förstå gruppers utveckling bättre
 • Ökad effektivitet
 • Kunskap i situationsanpassat ledarskap
 • Hitta nyckeln till framgångsrik kommunikation
 • Och mycket mer …

Målgrupp

Chefer, ledare, projektledare och de som vill utveckla sina ledaregenskaper.

Behöver du fler personliga referenser eller annan kompletterande information kontakta oss med formuläret här nedan.

Kolla även in vår Ny som chef – 4 dagars kurs

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för ett förbehållslöst möte, där du i lugn och ro kan få reda vad vi kan göra för dig.