Ta vara på kompetens

Mellan 20 och 30 procent av de anställda säger att de inte kan utnyttja sin kompetens – chefer och ledare kan få ut mycket mer av sina anställda, menar Professor Linda Lai på BI.

Linda Lai är professor i ledarskap och organisationsutveckling på handelshögskolan BI i Norge. Linda går vårt ledarutvecklingsprogram och nu gästbloggar hon på vår webbplats.

Många anställda upplever att de går på ”tomgång”. De kan inte använda sina kunskaper. Vissa känner sig överkvalificerade. Andra behöver leta länge för att hitta uppgifter de är särskilt bra på att lösa. De tappar motivationen, ger mindre och önskar sig ofta någon annanstans. Dåligt utnyttjande av kompetens är negativt både för medarbetarna och för företagen de arbetar i. Organisationen får inte ut den potential som medarbetarna har och vill ge. Värdeskapandet blir mindre än nödvändigt.

Det är en myt att all kompetensutveckling är bra. Kompetens har blivit ett mantra. Många företag investerar betydande resurser på kontinuerlig utbildning i tron att det oavsett ska ha positiva effekter. Det blir högre och högre krav på utbildning även för relativt enkla jobb.  En kandidatexamen är inte längre så högt värderad. En magisterexamen håller på att bli normen. Och de som siktar på doktorsexamen ökar.

Mobilisera kompetens

Kompetens är en potential som får ett värde först när den blir tillvaratagen.

Därför är det viktigt att fråga:
Vad händer om de anställda inte kan använda sina kompetenser och färdigheter?
Vad kan vi göra för att dra nytta av kompetenspotentialen bättre?

Min forskning visar att medarbetare som inte får användning av sin kompetens, blir mindre motiverad och gör svagare insatser. Prestationerna sjunker och de blir frustrerade, känner sig lätt underskattade och söker sig ofta till andra arbeten eller till andra företag. Frustrationen kan också påverka arbetsmiljön. Anställda som inte känner sig behövda, klagar mer, har högre frånvaro och är mindre bra på att hjälpa kollegor och att bidra till gemensamma mål. Det blir därför många negativa effekter med att utveckla kompetenser som inte används.

Lågt kompetenstillvaratagande kan ha flera orsaker. En orsak, som blir allt vanligare är att många anställda är direkt felkvalificerade eller överkvalificerade. De har en annan – eller högre utbildning och erfarenhet än vad som krävs i jobbet.

I tider av ekonomisk kris får många inte relevanta arbeten alls. I flera europeiska länder arbetar många som innehar en magisterexamen på restauranger eller har enklare arbeten, i väntan på bättre tider. I Norge finns det för få lämpliga jobb för många av dem som tar en populär kandidatexamen, till exempel inom utveckling och bistånd.

Vad ledare kan göra
En annan viktig anledning till att många inte kommer till sin rätt, är att chefen inte motiverar och handleder dem tillräckligt bra.

Många chefer underskattar det arbete som behövs för att effektivt ta tillvara på den kompetens som man förvärvat genom rekrytering eller utveckling. De tror oftast att det kommer och gå av sig själv.

Men hög kompetenstillvaratagande kräver att ledaren skapar reella möjligheter genom relevanta och helst utmanande uppgifter. Chefen ska också visa förtroende på ett tydligt sätt och ge tillräckligt med handlingsutrymme, d.v.s. undvika onödig styrning och övervakning.

Chefen ansvarar också för att uppmuntra en stödjande kultur där det tillåts att vara duktig men också göra fel när man försöker sig på nya saker.

Årets mest lönsamma projekt
Min forskning visar tydligt att när kompetenspotentialen är väl tillvaratagen sker många positiva effekter. Ekonomin växer eftersom de anställda är mer motiverade. De gör en större insats och presterar bättre. Önskan att bidra till organisationen och till att uppnå målen är också starkare. Detsamma gäller lojalitet till företaget, glädje och stolthet över att arbeta där.

Åtgärder för att utveckla kompetens och färdighet bör därför börja med en plan för hur kompetensen ska användas efteråt. Men först av allt bör cheferna göra en grundlig undersökning om vilka kompetenser och färdigheter medarbetarna redan har och hur de kan användas bättre. Det kan vara årets mest lönsamma projekt!