Råd och tips om ledarskap i osäkra tider

Starkt ledarskap i osäkra tider, behövs det? Ja, för de allra flesta företag och organisationer påverkas på ett eller annat sätt av den globala pandemi (Covid-19) som nu råder. Detta i sin tur innebär stora krav på ledare och deras kommunikation med sina medarbetare. Att leda ett företag eller arbetsgrupp i tider av ovisshet är en utmaning och att vi sedan befinner oss i en situation vi aldrig tidigare varit i, ökar svårighetsgraden. Oavsett så är det av stor vikt att du som ledare kontinuerligt kommunicerar med ditt team och skapar bästa möjliga förutsättningar för dem att känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete.

Här kommer några råd och tips kring om hur du kan leda och kommunicera med dina anställda och medarbetare i tider av osäkerhet och oro.

  1. Var en stabil plattform i krisen. I likhet med tidigare kriser, så känner vi människor oss oroliga och rädda. Framför allt blir den stora osäkerheten om vad som råder en källa till rädsla och många oroar sig över hur Corona-krisen kommer påverka deras arbetsplats, tjänst och framtid.
  2. Som ledare är det din roll att förmedla en känsla av trygghet och förtroende. Även i dessa tider då det mesta är osäkert och det är svårt att ge konkreta svar, så är det av stor vikt att du är ärlig och delar med dig av den information du har. Var transparent och förklara för ditt team ”Detta är vad vi vet, detta är vad vi inte vet, och så här ser vår strategi ut”. Sträva efter att förmedla en känsla av hopp och möjligheter.
  3. Gör upp en plan för din kommunikation. Med en tydlig strategi för hur och när du ska kommunicera med dina medarbetare ökar du känslan av trygghet hos dem samtidigt som du underlättar för dig själv. När organisationen befinner sig i svårare tider är det viktigt att teamet regelbundet får ta del av relevant information och känner sig inkluderade i vad som pågår. Att ”stoppa huvudet i sanden” och dölja information är sällan en god idé. Istället kan korta, frekventa möten i små grupper samt individuella samtal vara att föredra.Sätt dig in i dina medarbetares situation.Hur skulle du vilja att din chef kommunicerade med dig om du befann dig i deras skor? Troligtvis skulle det vara viktigt för dig att höra att företaget gör allt de kan för ni ska ta er igenom krisen på bästa sätt, och framför allt att känna att ledningen är transparent och inte undanhåller någon information. Kommunicera även om du inte har något ”viktigt” att säga … Tystnad föder rykten och spär gärna på oro och rädslor.
  4. Rusta dig själv inför de utmaningar som ligger framför dig! Genom att ta hand om och stärka dig själv skapar du bättre förutsättningar att hantera de problem och utmaningar som du ställs inför som ledare i tider av osäkerhet. Sträva efter att bibehålla de rutiner du har som får dig att må bra, som till exempel regelbunden motion, sömn och näringsrik mat som ger dig energi. Meditation eller Mindfulness kan hjälpa dig att komma i rätt mindset för att hantera de uppgifter du står inför på bästa sätt.
  5. Erbjud stöd och support till ditt team. Det är en svår och osäker tid för allihop, och det är av stor vikt att du som ledare regelbundet stämmer av med dina medarbetare hur de mår, och sätter dig in i deras individuella stress – och orosmoment. Även om du inte kan påverka situationen så kan du finnas där för ditt team och göra det du kan för att lindra deras oro.
  6. Inspirera och motivera dina medarbetare. Visa uppskattning för de arbete de gör och stärk deras självkänsla genom att bekräfta att du har tilltro till var och en av dem. Uppmuntra även medarbetarna att se efter och hjälpa varandra.

Nyfiken även på ledarskap på distans? Då kan du få några tips här