7 Tips för framgångsrikt ledarskap på distans

Att leda arbetsgrupper och medarbetare med ”ledarskap på distans” istället för på den fysiska arbetsplatsen innebär andra utmaningar för dig som ledare och kan kräva mer tid till att leda medarbetarna. Med tydlig kommunikation, konkreta mål och rätt fokus är det ingenting som hindrar er från att uppnå goda resultat och samtidigt ha en välmående arbetsgrupp, trots att ni inte träffas IRL.

Här är sju tips för dig som vill bedriva framgångsrikt ledarskap på distans!

1. Var tydlig med förväntningarna, både på de enskilda individerna och på gruppen i stort. Förmedla helheten och vilka resultat som önskas och förväntas. Uppmärksamma och belöna prestationer och resultat. Genom att regelbundet uppmärksamma goda prestationer ökar motivationen hos medarbetarna och skapar förutsättningar för produktivt och framgångsrikt arbete!

2. Håll kontinuerlig kontakt genom regelbundna teammöten. Teams, Zoom med flera är ett fantastiskt sätt att kommunicera med varandra, skapa positiv energi och laganda trots fysisk distans.

3. Avsluta alla möten med en sammanfattning av vad som sagts eller beslutats, så att du kan vara säker på att budskapet nått fram och att samtliga deltagare vet vad som gäller.

4. Glöm inte bort att ha individuella avstämningar kontinuerligt med varje enskild medarbetare. Frekvent med vissa och lite mer sällan med andra, beroende på deras behov.

5. Var inte rädd för att vara övertydlig. Undvik missförstånd genom att vara extra tydlig och var lyhörd och fråga gärna medarbetarna om de känner sig trygga i vad som gäller.

6. Räkna med att konflikter uppkommer, fokusera på att lösa problemen gemensamt. Konflikter är en naturlig del av de flesta relationer, och inte nödvändigtvis enbart något negativt. Genom att tillsammans lösa konflikterna stärker ni teamkänslan och sammanhållningen.

7. Uppmuntra medarbetarna att ge varandra feedback och uppmärksamma varandras individuella styrkor. Denna typ samtal skapar tillit och stärker relationerna; två viktiga faktorer i alla framgångsrika team!