Självmedvetenhet är hjärtat och grunden till bra ledarskap

Vill du bli en ledare? Om ja, behöver du vara född till det? Bruce Avolio är en väletablerad ledarskapsforskare som är stationerad på University of Washington. Han har undersökt förhållandet mellan medfödda ledaregenskaper och dem vi själva kan träna och utveckla.

Bruce undersökte svenskfödda tvillingar i en omfattande studie, och kom fram till att generellt är 30% ledaregenskaper medfödda och de resterande 70% är således egenskaper vi själva aktivt kan utveckla. Det är med andra ord en stor del vi själva kan påverka om vi vill bli framgångsrika ledare. Jay Conger som är expert på träning och utveckling av bra ledarskap, identifierade personligt ledarskap* som en av fyra viktiga vägar till att bli en kompetent ledare. Jay Conger nämner att personligt ledarskap grundar sig på att ”självmedvetenhet är hjärtat och grunden till bra ledarskap”. Självmedvetenhet definieras som ”att ha en djup förståelse för sina känslor, styrkor, svagheter, behov, och drivkrafter”. Många forskare håller med Conger, till exempel Goleman och George, Sims, McLean och Mayer. Goleman nämner det i relation till emotionell intelligens och George med flera nämner det som en viktig grund för autentiskt ledarskap. Bägge två finns publicerade i Harvard Bussiness Review’s 10 Must Reads On Leadership.

Goleman med andra understryker att det är viktigt för oss att få feedback och support, inte bara för stöd, utan också för att ärligt och direkt få höra hur vi uppfattas. På så sätt får vi en mer realistisk bild av oss själva och blir på det sättet mer självmedvetna.

”Double-loop”-lärande för gott ledarskap

Ytterligare en viktig aspekt för att utvecklas genom självmedvetenhet är att lära sig tänka på hur man tänker. Eftersom det då blir två nivåer av tänkande, kallas den typen av lärande för ”double-loop”-lärande. Lärandet innebär att man lär sig om och utvecklar hur man tänker, och på det sättet ökar sin självmedvetenhet. Chris Argyris beskriver ”double-loop”-lärande på följande sätt i sin artikel ”Teach Smart People How to Learn”:

”En termostat som automatiskt slår av värmen vid 20 grader är ett bra exempel på ”single-loop”-lärande. Däremot, en termostat som kan fråga ”Varför är jag inställd på 20 grader?” och sedan utvärdera om inte en annan temperatur vore bättre är ett exempel på ”double-loop”-lärande”.

På MT ledarskap har vi metoder och verktyg för att träna individers och teams självmedvetenhet och ”double-loop”-lärande för att utveckla bra ledarskap. Läs gärna vårt whitepaper om MT-metoden för mer information. Du är såklart också välkommen att kontakta oss om du är nyfiken på hur vi på arbetar med det.

 * Conger använder uttrycker ”personal growth”, vilket är översatt till personligt ledarskap i detta inlägg, eftersom det han menar med ”personal growth” för ledare är väldigt nära det som vi på MT ledarskap definierar som personligt ledarskap.