Att vara modig i vårt dagliga arbete är livsviktigt

En gemensam nämnare i ledarskapsteorier såsom autentiskt ledarskap, värderingsbaserat ledarskap, etiskt ledarskap och transformerande ledarskap är mod (McLaughlin, 2013). Det handlar om att vi behöver vara modiga och stå upp för det rätta när situationen kräver det, trots eventuell rädsla och eventuella konsekvenser.

Bristande mod på arbetsplatsen kan ha förödande konsekvenser. Vi behöver vara modiga på arbetsplatsen och stå upp för vår organisations bästa. Ju snabbare vi visar mod och säger till när något inte fungerar, desto mindre resurser läggs på fel saker. Dessutom, ju tidigare vi säger ifrån när något inte fungerar, desto större chans att vi kan göra det utan att låta dömande.

Ett tydligt exempel för att visa vilka förödande konsekvenser bristande mod kan leda till kommer från NASA. Två amerikanska rymdfärjor har exploderat, Challanger 1986, respektive Columbia 2003. NASA:s officiella rapporter anger bristande mod hos mellancheferna som grundorsak till de båda katastroferna. Det var nämligen så att ingenjörer kände till problemen och förklarade detta för mellanchefer på NASA. Emellertid, de mellanchefer som fick informationen vågade i sin tur inte agera på den, vilket ledde till att denna livsviktiga information försvann i det tysta med förödande konsekvenser.

Mod finns med i MT-metodens ledarutveckling- och coachning program, mod tillhör en av de viktigast delarna. Vill du veta mer, kontakta gärna någon av oss på MT ledarskap.

Referens:McLaughlin, M. (2013) Coaching for brave leadership – An action research study. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 7, 125-139.