Är uthållighet och passion lika med GRIT?

Jag läser Angela Duckworths bok – Grit- konsten att inte ge upp. GRIT kan översättas till ”gry”. Det är gott gry i hen. Eller driv eller helt enkelt vårt jävlar anamma.

Så vem är Angela Duckworth? Angela Duckworth är professor i psykologi vid University of Pennsylvania och tilldelades MacArthur-priset ”Genius Grant” 2013. Hon studerar grit och andra egenskaper som kan leda till ett framgångsrikt liv. Angela är en före detta högstadie- och gymnasielärare i matematik och en av grundarna till Character Lab, en ideell organisation som arbetar för att främja vetenskapen och praktiken bakom barns karaktärsutveckling. I boken får jag följa hennes hårda arbete, intervjuer, studier och forskning runt framgångsfaktorn och vad som gör att vissa personer blir framgångsrika och andra inte. Ur detta myntar hon begreppet Grit. Så vad kännetecknar en person med Grit? Enligt Angela handlar det främst om följande faktorer:

  • Att kunna bibehålla fokus på en sak och inte hoppa till nya idéer eller projekt.
  • Att ha uthålligheten att bibehålla intresset av ett projekt under väldigt lång tid.
  • Att arbeta hårt med samma fokus under en lång tid
  • Att vara flitig och inte ge upp-trots motgångar och misslyckanden
  • Att avsluta det som påbörjats

Under tiden som jag läser Duckworths bok börjar jag reflektera kring mig själv. Är jag en person med Grit? Jag gör några tester i boken för att mäta min grit och jag upptäcker att det ger mig huvudbry. Jag tycker att jag kan känna igen mig i mycket men känner att det finns en osäkerhet när en sak både stämmer och inte alls på mig.

Ta till exempel frågan –  Jag arbetar hårt? Ja det stämmer väldigt mycket när det handlar om saker som jag har lätt för och tycker är kul. Det stämmer inte alls när det kommer ligger ett massivt motstånd i vägen. Samtidigt är det kanske precis det Angela Duckworth beskriver, att odla sin passion och hitta ett syfte i det vi gör för att fortsätta även i motstånd och motgångar.

Jag arbetar sedan tolv år som ledarutvecklare här på MT ledarskap, men jag är också utbildad musikalartist. När jag var arton år gammal bestämde jag mig för att söka skådespelarutbildningen på Teaterhögskolan. På den tiden fanns det Teaterhögskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och jag satsade på att söka till alla. Jag kom långt i delproven, ofta till det sista, men jag kom aldrig in. Jag sökte åtta  gånger. Efter den åttonde gången berättar en god vän för mig att nu har det startats upp ett musikalprogram motsvarande skådespelarprogrammet på Göteborgs högskola för Opera och Teater.

”Anna, du som alltid har sjungit och dansat och spelat teater är det inte den du ska söka istället för skådespelarprogrammet?” Frågade han lite försynt.

Jag skickade in mina papper och åkte ned och gjorde alla praktiska delprov och kom in på första försöket. Nu när jag ser tillbaka och samtidigt läser om grit och dess ingredienser av passion och uthållighet så var det kanske precis det som jag använde, i alla vart fall den gången.

Min passion låg mer i musikalen, men min uthållighet gjorde att jag hittade dit och inte gav upp trots mina motgångar. Eller som Angela Duckworth säger

”Att ha grit handlar om att falla omkull sju gånger och resa sig åtta!”