Självledarskapet är nyckeln och grunden för ett starkt ledarskap

Precis som väldigt många andra har jag tillbringat många timmar denna sommar med att titta på fotbolls VM.

Under tre års tid hade jag den stora förmånen att tillsammans med förbundskapten Pia Sundhage arbeta som processledare och inspiratör för damlandslaget.

En av de saker som jag älskade med detta uppdrag var hur osentimentalt vi kunde ge feedback till och arbeta med spelarnas behov, styrkor och svagheter. Vårt ansvar var att anpassa vårt ledarskap efter var och en av dessa spelare. Med andra ord, samma uppgift alla ledare har oavsett vad företaget arbetar med. Min erfarenhet är dock att det ofta är känsligt, tidskrävande och utmanande att ge korrigerande feedback. En av orsakerna är att väldigt många människor blandar ihop den de är som person och deras prestation. Det är det som tar tid, feedbacken känns som kritik och då går personen i försvar istället för att se vad hen behöver träna på. Lösningen på denna utmaning är självledarskap – när vi som ledare ger våra medarbetare förutsättningar för ett starkt självledarskap klarar de av att se på sina behov, sina prestationer precis som fotbollsspelarna gör. Med ett starkt självledarskap klarar vi av att i alla situationer, relationer och konflikter både se och ta ansvar för vår egen del.

Självledarskap innebär att vara grundad i sig själv. Att ha god självkännedom, att våga utgå från sig själv och att ta beslut baserade på tro och tillit istället för att ha rädsla som drivkraft. Först då klarar vi av att hantera komplicerade relationer, svåra situationer och konflikter. Först då kan vi stötta andra och bli effektiva problemlösare. Självledarskapet är nyckeln och grunden för ett starkt ledarskap. Det är ju egentligen enkelt, när varje individ i en grupp själv lär sig hantera sina reaktioner och mer eller mindre svåra utmaningar, så flyter vårt samarbete så mycket smidigare och vi spelar tillsammans som ett lag.

Men för att vi ska kunna göra det behöver vi precis som fotbollsspelare träna. Lika självklar som konditionsträning är för idrottare, kräver självledarskapet att vi lägger tid på regelbunden strukturerad reflektion och att vi hittar balans mellan självkänsla och självförtroende. Det är även viktigt att analysera våra styrkor och svagheter, såväl vår oro och rädslor som triggers och irritationer. Det kan låta som ett väldigt mödosamt arbete men det behöver det inte vara, med effektiva metoder blir det både enklare och roligare.

Så varför inte börja hösten med ett av våra program … /Mia Törnblom