Ledarskap till fots – 6 tips för att få det att fungera!

I dagens företagskulturer sker ofta kommunikationen med medarbetarna via mail, chattfunktioner eller formella möten. En annan metod som kan vara värd att prova är en väl beprövad teknik vid namn ”Management By Wandering Around” (MBWA). Stora ledare som Bill Hewlett, David Packard och Steve Jobs har använt sig av denna strategi för att skapa synlighet och delaktighet under många år.

Utöver att ledare själva får en större medvetenhet kring vad som händer i företaget, skapas ofta ett större engagemang och en bättre produktivitet hos medarbetaren genom att träffas ansikte mot ansikte. Utöver detta ses chefen som en större del i verksamheten istället för en distanserad auktoritet. Ett ypperligt sätt för en ledare att få mer spontan feedback!

En av de viktigaste förutsättningarna för att denna metod ska fungera är att ledaren verkligen är villig att lyssna och lära från sina medarbetare. Ledaren ska kunna känna sig avslappnad, prata om deras intressen, kanske skämta lite och på så sätt knyta personliga band till medarbetaren.

Anne Hawley Stevens (grundare och ledarskapsutvecklare på det amerikanska företaget ClearRock, som arbetar med ledarskapsutveckling) ger några goda råd i tidningen Fortune:

  1. Gör det rutinmässigt, men inte enligt ett förutbestämt schema. Det bästa är att se vad som händer när dina medarbetare inte är förberedda.
  2. Gå ensam. Om ni kommer i grupp kan det kännas som att medarbetaren blir omringad, vilket inte är en god förutsättning för ett spontant samtal.
  3. Träffa alla. Inte samma dag eller ens samma vecka, men försök att få ungefär lika mycket tid med alla som rapporterar till dig. En viktig sak att tänka på är att inte göra det för ofta, det kan lätt kännas som en vardaglig distraktion.
  4. Be om förslag hur olika frågor, rutiner och processer kan förbättras och lovorda bra idéer om de leder till positivt resultat. Fråga gärna hur du kan hjälpa till.
  5. Följ upp frågor och ge svar om du inte kunnat förmedla dem direkt.
  6. Avstå från negativ kritik vid din rundvandring. Notera i minnet och ta det vid ett annat tillfälle.

Referenser:

Fisher A. (2012) Management by walking around: 6 tips to make it work Fortune http://fortune.com (Hämtad 2015-03-20)
Mears M. (2013) Leadership Elements: A Guide to Building Trust
Eyre E. Management By Wandering Around (MBWA Staying in Touch with Your Team http://www.mindtools.com (Hämtad 2015-03-20)