7 tips för delegering

En av de viktigaste saker som du som chef eller ledare bör ha koll på är delegering. Delegering är ett utmärkt verktyg för att få medarbetarna att växa och ta ansvar. Rätt använt får du utveckling och motivation hos medarbetarna och företagets utvecklingskraft ökar. Fler fördelar är bland annat att arbetet fortsätter även om du inte är på arbetet och gör att dina medarbetare känner sig behövda. Med effektiv delegering gör du din vardag enklare och du får sannolikt mer gjort.

  1. Se till att personen du delegerar uppgiften till verkligen har tillräcklig kompetens och befogenhet.
  2. Ge ett tydligt uppdrag om vad som ska göras, när det ska vara klart osv … Se till att det finns resurser och se till att få en accept på att medarbetaren uppfattat uppdraget korrekt.
  3. Ha tillit till att det blir gjort även om det inte blir gjort på just ditt sätt. Att medarbetaren får göra det på sitt sätt, motiverar och stärker.
  4. Vid problem eller frågor med uppdraget inta ett coachande förhållningssätt och ge inte bort färdiga lösningar. Detta är lite tidskrävande i början men lönar sig i längden.
  5. Delegera inte bort personliga åtaganden eller svåra samtal.
  6. Kanske den allra viktigaste, bekräfta och visa uppskattning på väl utfört arbete! (flera undersökningar pekar på att just det är otroligt underskattat)
  7. Delegera inte alltid till samma person, försök att växla om möjligt.