Fyra tips för att bygga en stark och positiv företagskultur

Här kommer 4 fina tips för att bygga en stark och positiv företagskultur från grunden. Tipsen är hämtade från vår nya bok Kultur av Ansvar – Mia och Michael Törnblom som utkommer på Fresh Eye förlag i oktober 2015 .

Tips 1

– Implementera en ansvarskultur allra först. Genom att arbeta in ansvar som den första och allra viktigaste värderingen gör du att medarbetarna enkelt och ansvarfullt tar till sig andra värderingar, värdeord och normer. Det kommer möjliggöra och accelerera din positiva prestationskultur.

Tips 2

– Investera i och utveckla dina duktiga ledare. Det ger bland annat kortsiktiga vinster som ett ökat medarbetarengagemang och förbättrad produktivitet men även långsiktiga vinster som starkare ledarskap, lojalitet och stabilitet. Se till att det finns en individuell utbildnings- och utvecklingsplan för var av en dina ledare.

Tips 3

– Visa att företaget bryr sig om alla sina anställda inte bara ledarna. Behåll dina medarbetare genom att identifiera vad som driver var och en, sannolikt inte bara ekonomiska incitament. Fördelar som detta ger är att det bygger lojalitet, motivation och om du lyckas riktigt bra får du engagerade medarbetare.

Tips 4

– Definiera tydligt företagets mål och bryt ner det till minsta lilla medarbetare. Visa på vinsterna för företaget och för medarbetarna, de sistnämnda inte att förglömma. Detta är ett mycket vanligt misstag som du inte vill göra.