Tre tips för bättre feedback

Feedback är något vi använder dagligen och visst behöver vi träna på det för att komma upp i mästarklass, både att ge och att ta emot. Jag har precis sammanställt tre tips från relaterad forskning, hoppas att de kommer till användning.

1. Ju förr desto bättre
Forskning visar att feedback är mest effektiv när den ges i direkt anslutning istället för några timmar eller några dagar senare.
Timing of Feedback and Verbal Learning; Kulik och Kulik (1988)

2. Var så specifik som möjligt
”Bra jobbat!” eller ”Nästan rätt” är inte en tillräckligt bra återkoppling. Enligt forskning är det bättre att ge mer exakt information vad som gjordes bra eller vad som behövdes förbättras, typ ”Bra tänkt, när du bytte ut hjulet” eller ”Om du provar med ett annat hjul”.
The Power of Feedback; Helen Timperley och John Hattie (2007)

3. Undvik Sandwich modellen
Visst har ni hört om Sandwich modellen; En bra, en dålig och en bra feedback. Vi bakar in den negativa feedbacken med två bra. Forskning visar att det är kontraproduktivt och skapar mer oro samtidigt som det ger ett tvetydigt intryck.  Ett bättre alternativ är att vara så transparent och direkt som möjligt och att inte ge stark negativ feedback tillsammans med bra.
The sandwich feedback method: Not very tasty; C. W. Von Bergen, Martin S. Bressler, and Kitty Campbell (2014)