Uppskattning är underskattat

Som ledare vill vi ha motiverade och engagerade medarbetare. I en undersökning 2014 som gjordes av BCG på över 200 000 anställda världen runt, visade det sig att uppskattning av arbete betydde mer för lycka och motivation än bland annat högre lön och intressanta arbetsuppgifter.

Vi brukar prata om två former av arbetsmotivation, inre arbetsmotivation; för uppgiften i sig, att den upplevs intressant, stimulerande, lärorik och gärna utmanande. Sedan har vi yttre arbetsmotivation; som ofta handlar om lön eller kompensation som erhålls när arbetet är klart. Här har forskning visat att inre arbetsmotivation ofta ger högre ansträngningar och förbättrad kvalité än yttre arbetsmotivation.

Den tredje formen, prosocial motivation handlar om social uppskattning, erkännande och möjlighet att göra skillnad för andra. Alltså att gynna andra människor d.v.s. hjälpsamhet och empati för andras välmående. Forskning visar att denna form av motivation har hög påverkan för hållbara arbetsplatser med högt engagemang och motiverade medarbetare.

Så hur gör vi då för att skapa en inkluderande och välmående arbetsplats med engagerade och motiverande medarbetare. Allt börjar hos oss ledare, när vi visar vilken kultur som ska råda kommer den sakta genomsyra hela organisationen. Rent praktiskt handlar det om att vi lär känna medarbetarna och vara närvarande och empatiska. Kom även ihåg att uppmuntra och uppmärksamma hjälpsamhet genom uppskattning och erkännanden, det betyder mycket för fortsatt motivation och hållbarhet.