12 tips för för att skapa engagerade medarbetare

12 tips till ledare för att skapa engagerade medarbetare

1 . Lev som du lär
Vill du ha dina medarbetares förtroende måste du leva som du lär. Vill du att dina medarbetare ska vara öppna och ärliga inför dig, behöver du också var det inför dina medarbetare.

2. Var en bra lyssnare
Medarbetare har många tankar och idéer på hur man kan göra saker mer effektivt. Om dina medarbetare är vana vid att du inte lyssnar sjunker deras engagemang. Dessutom går du miste om många bra idéer som dina medarbetare har.

3. Håll dina löften och åtagande
Lova inte någonting som du inte vet om du kan hålla. Detta gör direkt att dina medarbetare tappar förtroendet för dig och engagemanget för sitt jobb.

4. Stötta dina medarbetare
Var dina anställdas största supporter. Det skapar engagemang om något.

5. Visa en vilja att lita på andra
Duktiga medarbetare som tar sitt ansvar uppskattar att du litar på dem och låter dem sköta sitt arbete utan din inblandning. Det betyder inte att medarbetaren inte vill höra ifrån dig, för det vill den, och den uppskattar att du visar att du litar på den. Låt kommunikationen vara mer på en samarbetande nivå än en handledande nivå.

6. Försäkra att resurser finns tillgängliga
Att förvänta sig att medarbetare ska göra sitt jobb utan resurserna som krävs, är ett stort hot mot dess engagemang. Som chef är det din uppgift att se till att nödvändiga resurser finns och att dina medarbetare får den träning och utveckling som de behöver.

7. Bekräfta bra prestationer
Att bekräfta prestationer gör både medarbetaren glad samtidigt som det befäster medarbetarens positiva beteende.

8. Respektera och visa värdighet gentemot andra
Var den stora människan. Även fast någon inte behandlar dig med värdighet och respekt bör du göra så gentemot alla dina medarbetare.

9. Involvera dina medarbetare
Vi människor vill känna oss involverade. Var noga med att involvera dina medarbetare och du kommer garanterat se hur medarbetarnas engagemang för sitt jobb och ert företag växer.

10. Uppmuntra kreativitet
Uppmuntra dina medarbetare att komma med idéer. Alla idéer kommer såklart inte vara bra. Men desto fler idéer dina medarbetare kommer fram med, desto större sannolikhet att några av idéerna är riktigt bra för både företagets effektivitet och lönsamhet.

11. Delegera ansvar
För det första har du inte tid att göra allting själv, och för det andra kommer dina medarbetares ansvar, engagemang och prestationer att växa i takt med att du ger dem det ansvar du vet att de kan ta.

12. Var positiv
En ledare sätter tonen för organisationens kultur. Har du en negativ och gnällig attityd kommer dina medarbetares engagemang att sina. Dessutom är det stor sannolikhet att de antar samma attityd som du, vilket i sin tur sätter igång fler negativa ringar på vattnet.