Högt EQ = bättre ledarskap

Första gången det pratades om känslomässig intelligens (EQ) var i början på nittiotalet. Två psykologer, John Mayer vid University of New Hampshire och Peter Salovey vid Yale var de första som använde formuleringen för ett koncept som de kallade ”emotional intelligence”, då var förkortningen EI. En forskningsreporter vid The New York Times Daniel Goleman uppmärksammade deras forskning och skrev sedermera boken Emotional Intelligence 1995.

Under denna tid var tester med IQ populära och personer med högt IQ var något som de flesta önskade att de hade. Ändå visade tester att människor med medelmåttig IQ var mer framgångsrika än de som hade höga IQ tal i hela sjuttio procent av fallen. Vad var det som saknades för att få ekvationen att gå ihop? IQ var ju lika med framgång eller?… Ny forskning på begreppet emotionell intelligens visade att det var den avsaknade faktorn för att få ekvationen att fungera. EQ var viktigare än IQ för att nå framgång!

EQ finns hos alla mer eller mindre, det är dock inte lika lätt att mäta såsom IQ. Emotionell intelligens påverkar hur vi hanterar våra beteenden och hur vi löser sociala situationer. Det består av fyra grundläggande färdigheter som delas upp i två kompetenser; personlig kompetens och social kompetens.

Personlig kompetens består av självkännedom och självledarskap, som fokuserar mer på dig än på dina interaktioner med andra människor. Personlig kompetens är förmågan att känna och hantera sina känslor och styra sitt beteende för att bättre leda sig själv.

Social kompetens består av social medvetenhet och förmågan att hantera relationer; social kompetens är förmågan att förstå andra personer, deras humör, beteenden och motiv. Förmågan att skapa och behålla goda relationer samt samverka med andra personer.

Kort sagt, förmågan att hantera sig själv och förmågan att hantera relationer till andra.

Viktigt att poängtera här är att emotionell intelligens, IQ och din personlighet är olika delar. De samverkar till att skapa just dig!

Emotionell intelligens är direkt kopplad till resultatet. TalentSmart testade emotionell intelligens tillsammans med 33 andra färdigheter viktiga på en arbetsplats och fann att emotionell intelligens är den enskilt starkaste förmågan för prestation och förklarar hela 58 % av framgången i alla typer av arbeten. I samma undersökning kunde endast 35 % av de människor som testats direkt identifiera sina känslor när de upplevde dem. Och 90 % alla toppresterare har högt EQ enligt undersökningen.

Sociala och känslomässiga förmågor är fyra gånger mer viktigare än IQ för professionell framgång och prestige. (Journal of Research in Personality Volume 37, Issue 2, April 2003, Pages 62–88)

Och till skillnad från IQ så kan EQ tränas upp. Våra ledarskapsprogram tränar bland annat upp din emotionella intelligens.

Emotional Intelligence 2.0, Dr. Travis Bradberry och Dr. Jean Greaves –  Talentsmart.com – Daniel Goleman Emotional Intelligence.