Linda Lai

Linda Lai är professor i organisationspsykologi och ledarskap på handelshögskolan BI i Oslo. Linda har gått vårt ledarutvecklingsprogram och hon har svarat på några frågor om bland annat varför hon valde MT ledarskap och vilken nytta hon ansett att utbildningen gett henne.

Varför valde du MT ledarskaps utbildning?

Jeg møtte Mia Törnblom på en konferanse og forsto umiddelbart at hun hadde et helt unikt perspektiv og metode for mental trening, som jeg ville lære om. Og jeg ville ikke bare lære ut fra et faglig og profesjonelt perspektiv, men også ved å teste ut metoden i praksis, dvs på meg selv.  Jeg begynte derfor i personlig veiledning hos en av MT ledarskaps veiledere. Jeg har reist fra Oslo til Stockholm regelmessig i over ett år, og jeg kommer til å fortsette med det.

Hur har du nytta av MT-metoden (MT ledarskaps utbildning) i din karriär?

Jeg har hatt nytte av MT-metoden på alle plan i mitt liv, både personlig og jobbmessig. Jeg har fått mye større selvinnsikt og blitt mer modig, både overfor meg selv og andre. MT-metoden hjelper meg også til å ta bedre beslutninger. Jeg tror også at MT  ledarskap har gitt meg et bedre grunnlag for å være generøs og hjelpe andre, slik at jeg kan gjøre en bedre jobb overfor mine studenter, kolleger og oppdragsgivere.

På vilket sätt har utbildningen påverkat din effektivitet och produktivitet på jobbet?

Jeg har fått gode verktøy for å redusere stress og bruke min energi og min tid på en bedre måte. MT-metoden hjelper en å se hvorfor man blir stresset, og da er det lettere å gjøre noe med stresset på en virksom måte.

Vad var det bästa för dig med utbildningen?

Jeg hadde ingen spesifikke forventninger. Men jeg glemmer aldri at på aller første møte, sa min veileder at MT-metoden ville føre til store forandringer i mitt liv i løpet av ett år. Det tok absolutt ikke ett år. Direkte etter det første møtet, ble det tydelig for meg at jeg måtte gjøre noen helt spesifikke og veldig store endringer i mitt liv. Det var en fantastisk opplevelse.

Varför vill du rekommendera MT ledarskaps utbildningar?

Alle burde jobbe med personlig utvikling og mental trening, på samme måte som med fysisk trening.  MT-metoden har hentet sitt solide fundament fra mange kilder, både forskning og litteratur innen mange felt og erfaringene til mange ulike miljøer som jobber med mental trening og personlig utvikling. Det er utrolig spennende og stimulerende å jobbe med seg selv ut fra MT-metoden. Og det er ingen tvil om at man kan få stort, positivt utbytte om man følger opp og jobber med seg selv gjennom de øvelsene metoden inneholder. Så jeg vil heller si det slik til de som spør: – Vil du virkelig gå glipp av dette?

Foto: Peter Knutsson