Petra Hermansson

Berätta lite om vem du är?

Jag heter Petra och bor i Göteborg med min sambo och våra två tonårsbarn. Är utbildad marknadsekonom och har gått utbildningen Personligt Ledarskap (Ledarutveckling 1 år, red anm.) och även fortsättningskurser i management, ledarskap och teambuilding hos MT ledarskap. Jobbar sedan 16 år tillbaka med Subway där jag tillsammans med min sambo ansvarar och utvecklar Region Väst i Sverige.

Varför ville du utveckla dig själv?

Jag drivs av att lära mig nya saker och speciellt när det handlar om ledarskap. Genom att utveckla sig själv, skapa nya insikter och stärka sina värderingar på så sätt kan jag också bli en bättre ledare.

Varför valde du MT ledarskap?

Det började med att jag läste Mia Törnbloms böcker och även gick på hennes föreläsningar och efter det var jag ”fast”. Jag valde MT ledarskap i första hand för att bli en bra ledare och det jag inte visste då var genom att stärka sin självkänsla och sina värderingar så kunde jag mycket lättare fatta beslut, hantera svåra samtal på ett mycket bättre sätt och vara en ledare som lever som man lär.

Vad har utbildningen betytt för dig?

Utbildningen har betytt otroligt mycket för mig, både som privatperson men framförallt i mitt yrke. Utan denna utbildningen så skulle jag nog fortfarande inte vågat vissa saker, inte vara tydlig med vad jag vill eller inte, inte vågat fatta svåra beslut och framför allt inte vara den ledare och förebild jag vill vara för mina medarbetare.

Varför rekommenderar du MT ledarskap utbildning till andra?

Dels för att jag själv har gått några utbildningar och sett vilka fördelar den har gett mig. Jag har även låtit personalen gå utbildningen Personligt Ledarskap (medarbetarutveckling, red. anm.) och där ser jag också vilka framsteg de har gjort genom att stärka både självkänsla och självförtroende.

Övrigt?

Är det någon utbildning i ledarskap man skall gå så är det främst Personligt Ledarskap (Ledarutveckling 1 år, red anm.) hos MT Ledarskap! Det borde alla chefer och ledare göra.  Genom att få mer självkännedom, stärka sin självkänsla och självförtroende men också veta vilka värderingar man har så kommer man också bli en bättre ledare. Jag vill speciellt tacka min ledarskapscoach Susanne som jag har haft förmånen att jobba tillsammans med under dessa år. Utan henne och MT ledarskaps verktyg så hade jag aldrig kunnat bli den ledare som jag vill vara!