Klarna

Ledningsgruppsutveckling

Sandras Alenius ledningsteam på Klarna var redan väl fungerande och levererade, men Sandra ville få teamet att gå från ”good to great” och bli tryggare i sitt ledarskap. Efter att varit på en frukostföreläsning om MT-metoden föll valet på MT ledarskap och deras ledningsgrupputveckling.

Resultatet och några av vinsterna är att individerna i teamet förstår varandra snabbare och har förståelse för varandras personligheter och åsikter. De har nu även ett gemensamt språk för att hantera relationer, konflikter och för att se sin egen del. Det har blivit en härlig stämning och en öppen kommunikation där alla har blivit lite mer sig själva, samtidigt som identifikationen till gruppen och Vi-känslan stärkts.

Inför ledningsgrupputvecklingen var gruppen mycket positiv och de tyckte att det var roligt och värdefullt att få lägga tid på sin egen utveckling och bli insiktsfullare, säger Sandra. Vidare säger hon att alla i teamet känner att de verkligen gjorde en värdefull investering. Flera vinster av det stärkta teamet är att vi som individer tänker över våra egna avdelningsgränser och snabbare kommer till beslut. Vi har en ömsesidig respekt för varandra och kan ha meningsskiljaktigheter som snarare ses som en konstruktiv tillgång än det motsatta. Förr skapade våra olikheter oro hos vissa och irritation hos andra, men numera är våra olikheter endast en tillgång. Vi gillar helt enkelt varandra utan att krångla till det, säger Sandra.

”Jag har fått ett mycket mer sammansvetsat team som är bättre på att hantera konflikter och svåra frågor. Självklart rekommenderar jag MT ledarskaps ledningsgrupputveckling.”

Sandra Alenius, Vice president Service Center Operations, Klarna AB