Detta är single-inblick.php

Teamutveckling, Det Norske Veritas

  • Namn: Fredrik Tamker
  • Titel: Sälj- och Marknadschef
  • Organisation: De Norske Veritas

Fredrik Tamker, Sälj- och Marknadschef på De Norske Veritas, valde MT ledarskap för att på ett effektivt sätt få sitt säljteam på tio personer att tillsammans tackla en svår situation.

En avgörande faktor för valet av MT ledarskap var behovet av en metod som fungerade direkt. Teamet behövde en omedelbar, praktisk, lätt tillämpbar och lösningsfokuserad förändring. En förändring för att främja det kollektiva ansvarstagandet, som en faktor av flera, i strävan efter att förbättra gruppens gemensamma prestation.

De tre tydligaste förändringarna blev att medarbetare i teamet nu:

  • Ber om hjälp när de behöver.
  • Tar ansvar för hur en uppgift lämnas över till en kollega.
  • Har ett gemensamt språk för att tillsammans identifiera, hantera och lösa problem.

Teamet fortsätter att använda MT-metoden för utveckling.

Vi är ett av världens största klassningssällskap för fartyg och offshore, och är ledande inom teknisk rådgivning till olje & och gas industrin samt är en ledande expert inom elindustrins försörjningskedja. DNV GL omfattar 300 kontor i fler än 100 länder, och omsätter omkring 2 500 miljoner Euro per år med 16 000 medarbetare världen över.

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap