Detta är single-inblick.php

Ragnar Lindblad – B3IT Healthcare

  • Namn: Ragnar Lindblad
  • Titel: Läkare, konsult & VD
  • Avdelning: Healthcare
  • Organisation: B3IT

Ragnar Lindblad är läkare, konsult och VD för ett IT-konsultföretag, B3IT Healthcare. Han har gått MT ledarskaps utbildning ledarutveckling – personligt ledarskap för chefer och ledare.

Ragnar var inte alls ny i chefsrollen när han för ett år sedan påbörjade utbildningen, han har haft chefsroller i 15 år. Tidigare har han gått diverse olika chefsutbildningar och, som han beskriver det själv; ”blivit analyserad förut, enligt flera olika personlighetsmodeller”.

– Det som tilltalar mig med MT-metoden är att den på ytan kan kännas nästan simpel. Men när man jobbar med den märker man att det enkla är det som också är det svåra.

Ragnar har uppmuntrat sina egna medarbetare att också gå kursen. Sammanlagt är de sex konsulter på firman som genomgått utbildningen nu. Inom gruppen har de nu tillsammans fått ett nytt språk att använda sig av.

Det är inte så jobbigt att vara ledare nu när jag är mer trygg och säker på min sak inuti också. Ragnar Lindblad - B3IT Healthcare

B3IT Healthcare är inte ett IT-företag. Istället hittar du konsulter som verksamhetsutvecklar vården i takt med tiden. Det tankesättet har tagit oss långt. Vi är i dag väletablerade i Sverige vad gäller att utveckla svensk vård och omsorg med användning av ITs möjligheter.

 

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap