Detta är single-inblick.php

Ledarutveckling & fördjupad utveckling: Liselott Friberg

  • Namn: Liselott Friberg
  • Titel: Projektchef
  • Organisation: Skanska

Inför första mötet på MT ledarskaps individuella ledarutveckling kände Liselott sig faktiskt skeptisk och var lite orolig för att programmet skulle handla om att sitta i ”saccosäck med manchesterbyxor och bara grotta i gammalt”. Emellertid blev hon väldigt positivt överraskad då fokus var på ”konkret självanalys som sedan mynnade ut i att se framåt och hitta en reell förändring, utan att ändra på sig själv, man är ju ändå som man är”. Efter att ha gått det grundläggande programmet över ett år, valde Liselott att gå ytterligare ett år för fördjupad utveckling. Hon berättar också att hon så gott som dagligen har stora nytta av de konkreta verktyg programmen gett henne.

Liselotts jobb som projektchef innebär stort ansvar för stora budgetar, byggtekniska frågor, och att leda medarbetare och underentreprenörer. MT ledarskaps program har lett till att Liselott idag både presterar och är tryggare i sin professionella roll. Hon tar idag för sig mer, har större tillit till sin kompetens, och kan också förmedla sina kunskap till andra på ett tydligare sätt. Det gör att hon idag också är tryggare och mer självsäker i att ta beslut. Hon har också fått ett ökat självförtroende, ökad självkänsla, och en ökad tydlighet i att leda andra.

Liselott har fått mycket bra verktyg för att hantera stress när den dyker upp. Det går idag mycket snabbare för henne att bryta tankemönster av oro, vilket leder till att vägen från problem till lösning går mycket fortare idag. Hon lyfter speciellt fram MT-metodens reflektionsmetod, som för henne framförallt gjorde det enklare för henne att se sina styrkor och avdramatisera orosmoment.

Liselott berättar också att hennes chef tydligt sett och uppmärksammat hennes utveckling via MT ledarskaps program. Hennes chef har i utvecklingssamtal berättat att hon har gjort en jätteutveckling, och tar plats och leder andra på ett ännu starkare sätt än tidigare. Dessutom märker hennes familj att hon har blivit en ännu tryggare individ.

Liselott ger MT ledarskaps individuella program för ledarutveckling betyget 7 av 7 möjliga. Hon berättar att hennes prestation, effektivitet, och framförallt välbefinnande har ökat mycket.

INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING MED MT LEdarskap

Med ett individuellt ledarutvecklingsprogram från MT ledarskap får du tillfälle att hantera just de utmaningar du stöter på i det dagliga ledarskap som chef. Genom reflektion, ökad självmedvetenhet och strategier för att som chef leda sig själv så blir man en lyhörd och dynamisk chef som hanterar de situationer som dyker upp med tillit och inre trygghet.

Jag har fått en mycket bättre självkänsla och vågar ta för mig mer än förut. Nu kan jag tro på att jag är så bra som andra säger att jag är. Jag kan använda min kompetens på ett helt annat sätt eftersom jag nu kliver fram i situationer där jag tidigare varit mer avvaktande.
Liselott Friberg, Projektchef

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap