Detta är single-inblick.php

Individutveckling: Emelie Heikura

  • Namn: Emelie Heikura
  • Titel: HR Business Partner

När Emelie började i en ny tjänst hade hon tidigare i karriären haft det tufft, vilket lett till att hennes stolthet och självkänsla hade fått sig en törn och känslan av otillräcklighet infann sig. För att hitta metoder och förhållningssätt för att hantera – och kunna blomma i sin nya tjänst – valde hon individutveckling hos oss. Hon fick intresse för MT ledarskap via Mia Törnbloms böcker, och det var förtroendet för MT ledarskaps ledarutvecklare i det förbehållslösa mötet som var den betydande faktorn som fick henna att bestämma sig för att gå ett individuellt program.

Ökad självinsikt

Emelie beskriver hur det individuella programmet har lett till att hon fått mycket större självinsikt. Hon är i dag mer observant i vad det gäller hennes eget tänkande och beteende. Det tar sig till exempel i uttryck genom att hon stanna upp och tänka innan hon agerar i större utsträckning idag. Den ökade självinsikten har inte bara lett till att hon fått en större förståelse i hur hon bör agera i olika situationer, utan har också slipat hennes förmåga att också agera på det sättet i praktiken.

Större tillit till sin prestationsförmåga

En stor vinst för Emelie – som programmet lett till – är att hon idag har en större tillit till sin prestationsförmåga, vilket gör att hon ”vågar sticka ut huvudet mer” och har blivit modigare i att ta sig an arbetsuppgifter som hon inte tidigare haft erfarenhet av. Hon berättar hur hon gillar att ”hoppa i vattnet och sen lära sig simma”, och hur hon idag genom det också känner en större trygghet, och minera oro, i och inför förändringar.

Bättre på att prioritera vilket ökat prestationsförmågan

Emelie berättar att hon tack vara programmet fått ett större lugn, vilket är fördelaktigt för hennes prestation. Det gör det också enklare att prioritera och som hon säger ”inte springa på alla bollar längre”. Genom att välja vart hon lägger sitt fokus och sin energi så har hennes prestationsförmåga också ökat.

Bättre förståelse och tålamod för andra

På samma sätt som Emelie har fått en större självinsikt så har hon också fått en större insikt och förståelse för andra. Hon har framförallt fått en större förståelse för andra människors utmaningar och fått lättare att acceptera andra person som inte har samma tankesätt som hon själv. Vidare berättar hon att hon också fått en större insikt i vad andra behöver för att de ska kunna prestera och vara sitt bästa jag.

Bättre på att delegera

Tack vara en ökad självinsikt och en större respekt för andras tankesätt så har Emelie också blivit mycket tryggare och bättre på att delegera ansvar och uppgifter när hon leder projektarbeten. Hon kan bättre situationsanpassa sitt ledarskap nu efter de olika individer hon leder, och det är inte längre viktigt att uppgifter utförs på samma sätt som hon själv skulle utföra dem.

Inre trygghet och självkänsla

Att Emelie fått en större inre trygghet och en mer vältränad självkänsla gör också att hon kan ta kritik på ett mer konstruktiv sätt idag, då hon har blivit bättre på att skilja på sak och person. Hon accepterar sig själv mer idag också samtidigt som hon berättar att hon ”vågar vara mer sig själv än tidigare”. Det gör också att hon idag har fått större integritet på ett konstruktivt sätt.

När Emelie fick frågan om hur mycket hennes prestation respektive välbefinnande på arbetsplatsen förbättrats svarar hon 7 av 7 på bägge.

INDIVIDUELL UTVECKLING MED MT ledarskap

Genom åren har många utvecklat sitt personliga ledarskap med MT-metoden. De berättar att de blivit tryggare, modigare och effektivare. Resultatet är att de leder sig själv på ett bättre sätt. Motivationen ökar och konflikter vänds tills utveckling. Rädslan för att misslyckas har ersatts med en vilja att skapa bestående värde.

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap