Detta är single-inblick.php

Individutveckling: Anna Bergström

  • Namn: Anna Bergström
  • Titel: Projektledare, grafisk formgivare, och illustratör
  • Organisation: Intro media

Anna valde att gå en individuellt program hos MT ledarskap för att utveckla sitt personliga ledarskap, dvs. sitt självledarskap. Hon berättar att hon genom programmet blivit djärvare när det gäller att ta större uppdrag och ansvar, vilket varit en betydande anledning till att antal affärer ökat och omsättningen i hennes egendrivna företag nästan fördubblats över två års tid.

Anna har blivit bättre på att samarbete med andra, och även andra som inte är lika hennes egen personlighet och hennes eget arbetssätt. Hon har kunnat dra nytta och lära sig av olikheterna istället för att se det som hinder och problem. Dessutom har hon fått en större insikt i att hon själv inte är norm, vilket har lett till konstruktiva attitydförändringar.

Några ytterligare vinster Anna har upplevt med att utvecklas via ett individuellt program hos MT ledarskap:

  • Tagit tillbaka viktiga fritidsintressen för henne, vilket gör att hon har mer energi och arbetar mer effektivt och fokuserat än tidigare.
  • Ökad självtillit till att hon kommer lyckas med det hon bestämmer sig för att ta sig för.
  • Rädslan för att misslyckas har minskat och hon oroar sig generellt sätt mindre. och ser sätter saker tydligare i perspektiv.
  • Genom mer effektivitet och kreativitet i arbetet har också hennes arbetsglädje ökat.
  • Det går idag mycket snabbare för Anna att gå från problem till lösning.

Anna berättar att hon har för avsikt att gå ett år till i fortsättningsprogrammet för fördjupad utveckling, eftersom hon ser som en investering som hon få tillbaka, inte bara för sig själv som person, utan också för sitt företag.

OMDÖMEN

BETYG

Vilket betyg ger du programmet du gått?
7 av 7 (Mycket bra)

Prestation

Hur har din prestation på arbetet påverkats av det individuella program du gått hos MT ledarskap?
7 av 7. Positivt. Min prestation har förbättrats mycket.

Effektivitet

Hur har din effektivitet på jobbet påverkats av det individuella program du gått hos MT ledarskap?
7 av 7. Positivt. Min effektivitet har förbättrats mycket.

Välbefinnande

Hur har ditt välbefinnande på jobbet påverkats av det individuella program du gått hos MT ledarskap?
7 av 7. Positivt. Mitt välbefinnande och min arbetsglädje har förbättrats mycket.

Jag är mer effektiv i det jag gör och mer tillitsfull till mina samarbetspartners och har TÅLAMOD att vänta och se.
Jag tar itu med saker och får det ur händerna vilket jag utåt sett nog alltid har gjort men nu känner jag mig mer effektiv själv och godkänner i större utsträckning mina beslut och insatser. Jag lägger idag också mer tid på att jobba proaktivt än tidigare.

Jag känner mig inte som ett offer längre och jag vågar mer, tar fler chanser och har fått väldigt mycket mer energi att lägga på det jag tycker är spännande i livet. Både privat och i jobbet känner jag att min kreativitet har väckts till liv igen. Just nu känner jag ett fantastiskt FLOW och jag vill bara göra glädjeskutt !! Anna Bergström

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap