Detta är single-inblick.php

Christina Jarl – PEAB

  • Namn: Christina Jarl
  • Titel: Personalsamordnare
  • Organisation: Peab AB

Christina kom först i kontakt med MT ledarskap när Peab, där hon arbetar ville ge sina platschefer och arbetsplatsledare en ledarutbildning. Valet föll på MT ledarskap och Christina hoppade själv på en kurs.

Christina Jarl har jobbat många år med personalfrågor. Att samtala med människor är en stor del av hennes drivkraft – men att prata inför en större grupp, med okända människor, var länge ett stort problem.
Det är det inte längre. Även beslutsfattandet går enklare nuförtiden – tidigare förankrade jag alla beslut hos min närmaste chef, även om jag visste att de var korrekta. Nu informerar jag mer om att jag fattat beslutet.

Varför ledarutveckling?

– Ett stort problem var mitt enorma kontrollbehov samt att jag avskydde att tala inför människor jag inte kände. Det ville jag göra något åt.

Vilka förändringar har utbildningen inneburit för dig?

– Viktigast är att den gett mig en ny balans i livet. Jag har fått ett helt liv. På jobbet märks det i att jag har tilltro till mina egna beslut och att jag inte drar mig för att prata inför okända människor.

Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

Individ- och ledarutveckling

Våra populära coaching och ledarutvecklingsprogram bygger upp ditt personliga ledarskap och stärker både självkänsla och självförtroende. Det gör att du, blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre.
Uppdrag

Christina Jarl, personal-samordnare på Peab – Ledarutveckling

Uppdrag

Martin Jonsson, Segmentschef på ÅF – Ledarutveckling

Uppdrag

Fredrik Tamker, Det Norske Veritas – Teamutveckling

Uppdrag

Linda Lai – Professor i organisationspsykologi och ledarskap