Detta är template_team.php

Utveckling av säljteam

Bygg en vinnande säljkultur – med vår utbildning som skapar trygga och effektiva team

Som säljchef har du ett tungt ansvar när gäller att säkerställa att alla säljare når sina ofta tuffa säljmål.
Du har sannolikt redan testat det mesta inom klassisk säljutbildning med RAK, USP , DABA, SPINN etc. och känner att det skulle vara intressant med något nytt för att komma vidare. Vi utmanar klassisk säljutbildning med nya fräscha konkreta metoder och tips som hjälper dig utveckla, coacha och entusiasmera din säljgrupp så ni inte bara når utan även överträffar tuffa säljmål.

Oavsett om vi är medarbetare eller chefer, behöver vi alla kunna leda oss själva på ett stabilt och balanserat sätt. Anledningen är kort och gott – om varje individ i en grupp själv lär sig förstå och hantera sina reaktioner i det dagliga arbetet med alla dess utmaningar kommer gruppens samarbete och uppdrag fungerar mycket smidigare. Genom att skapa trygga individer som vågar ta beslut och tilldela dem tydliga roller och mål är du redan på väg till ett effektivt team.

MT-METODEN – FRÅN INDIVID TILL KOLLEKTIV

När vi arbetar med teamutveckling använder vi vår unika MT-metod®. För att få hållbara och bestående förändringar, stärker vi individens självledarskap och hela gruppens ledarskap genom att arbeta med vår metod som innehåller följande block; Motivation, Trygghet, Kommunikation, Reflektion, Ansvar och Mod. Metoden följer en väl strukturerad process som skapar effektiva och trygga individer som tar eget ansvar och vågar fatta beslut.

Genom vår MT-metod får du dina säljare tryggare och effektivare så att de presterar mer. Försäljningseffektivitet styrs bland annat av hur trygg en person är och hur denne sammantaget hanterar konflikter och känslor i relationer. Med våra effektiva verktyg och övningar skapar vi motiverade och engagerade säljare som, med hög energi, lägger fokus på rätt saker.

”EMPOWERMENT BY MT”

Genom MT-metodens verktyg och övningar kommer gruppens medlemmar snabbt börja använda de nyvunna kunskaperna för att bättre leda sig själva och påbörja arbetet med att skapa gemensamma mentala strukturer för att öka effektivitet och produktivitet i gruppen. De mentala strukturerna underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner, samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar och gör gruppens arbete mot framgång tydlig.

Kontakt

Kontakta oss för mer information om hur vi tränar upp ditt säljteam till ett effektivt team i världsklass!

  • Kommande evenemang