Detta är template_organisation.php

Samordnad och strategisk ledarutveckling

Genom expertis inom HR-analys, ledarstrategi och individ- och ledarutveckling har vi möjlighet att erbjuda er organisation en strategisk och samordnad ledarutveckling.

Strategisk ledarutveckling är ett organisationsanpassat upplägg där vi utbildar och utvecklar flera ledare i samma organisation för att individuell ledarutveckling då också ger synergieffekter för hela organisationen. Ibland sker det i individuella program och ibland kombineras individuella program med workshops för grupper av ledare i organisationen. Vi följer en systematisk process där insatser formas så att de stödjer kundens värderingar, visioner, mål, och strategier.

Ofta finns det i organisationer en liten eller fragmenterad överblick av utvecklingsprogram för ledare. Genom att ta ett helhetsgrepp på ledarutveckling har vi sett att stora synergieffekter uppstår när ledare använder samma språk och gemensamma verktyg. Vi som utvecklar ledare kan också åstadkomma mer när vi arbetar på ett samordnat sätt med majoriteten av alla ledare i en organisation. Det gör det möjligt för oss att både inkludera organisationens strategiska riktning, värdegrund, och affärsmodell i utvecklingsarbetet och på så sätt effektivt skräddarsy våra utvecklingsprogram utefter respektive organisation och dess unika situation och verklighet.

Vårt upplägg för samordnad ledarutveckling tar avstamp i en omfattande metastudie, där best practice från framgångsrika program för ledarutveckling identifierats.
Källa: Sheri-Lynne Leskiw & Parbudyal Singh, (2007),”Leadership development: learning from best practices”, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 28 Iss 5 pp. 444 – 464

Självledarskap – från individ till kollektiv

Vi har genom åren fått många individer, medarbetare, och ledare att växa genom att utveckla ett starkt självledarskap. Genom att vi i strategisk ledarutveckling kombinerar autentiskt ledarskap med fokus på organisationers strategi, får vi ledare som leder sig själva och sina medarbetare genom såväl sina egen värderingar och mål som organisationers värderingar och mål. När majoriteten av ledare i en organisation är grundade i sig själva och i organisationen, och har verktyg för att dagligen hantera situationer utifrån detta, uppstår ett effektivt, tydligt, handlingskraftigt och ödmjukt ledarskap.

helhetsgrepp

Ofta finns det i organisationer en liten eller fragmenterad överblick av utvecklingsprogram för ledare i en organisation. Genom att ta ett helhetsgrepp på ledarutveckling i en organisation har vi sett att stora synergieffekter uppstår när ledare för samma språk och gemensamma verktyg. För oss som utvecklar ledare kan ofta också åstadkomma mer om vi arbetar med majoriteten av alla ledare i en organisation. Det gör det möjligt för oss att både inkludera företagets strategiska riktning och värdegrund i utvecklingsarbetet och på så sätt effektiv skräddarsy våra utvecklingsprogram utefter respektive organisation. Dessutom får vi en möjlighet att lära känna organisationens kultur vilket är en otroligt viktig och ofta utmanande faktor för ledare.

MT LEDARSKAPS 5U

Ramen för vårt arbete med Strategisk ledarutveckling följer MT-gruppens 5U:

Undersökning

  • Behovsanalys
  • Inventering av förändringsvilja

Utformning

  • Planering av innehåll, upplägg, och mål.

Utförande

  • Genomförande av programmet.

Utvärdering

För att utvärdera arbetet analyserar vi det via en metod i potentiellt fyra steg.

  • Upplevelse – Är utvecklingen intressant, inspirerande och motiverande?
  • Lärande – Har deltagarna erhållit ny kunskap och nya förmågor, och har några attitydförändringar skett.
  • Beteende – Vilka beteendeförändringar har skett på grund av programmet?
  • Resultat – Vilka resultat har uppnåtts som en effekt av programmet?

Steg ett kan utvärderas mer frekvent och tidigare än steg två, vilket i sin tur kan mätas mer frekvent och tidigare än steg tre etc.

Om steg fyra kan mätas tillförlitligt beror på organisationens verksamhet och antalet pågående förändringsinsatser.

Underhåll

  • Håller resultaten i sig över tid?
  • Kommande evenemang