Detta är template_organisation.php

UTVECKLING AV ORGANISATIONSKULTUR

En metod tillsammans med en digital plattform för att utveckla organisationskultur på ett flexibelt, men samtidigt tydligt och strukturerat sätt.

”Med vårt verktyg och vår metod går organisationskultur från att vara abstrakt till att vara tydligt och greppbart”

Ett agilt förhållningssätt

Att aktivt arbeta med att utveckla och förändra organisationskultur är en långsiktig process. Då omvärlden förändras i allt snabbare takt är det problematiskt att utförligt planera förändringsarbetet med organisationskulturen i 2-3 år i förväg, vilket oftast är fallet i traditionella metoder för att arbeta med organisationskultur. Det riskerar också att lägga en skugga över hur de tidiga insatserna faller ut. För att hela tiden ha ett relevant arbetssätt behöver förändringsarbetet anpassas efter utfallet från enskilda insatser under processens gång. För att kunna arbete på lång sikt, men även vara flexibel och lyhörd på kort sikt, har det agila förhållningssättet mycket att erbjuda. Vi har därför skapat en metod som är inspirerad av agila förhållningssätt och lånar in relevanta delar från Scrum, som är det mest använda verktyget av agila metoder.

Ledningsgrupp och mellanchefer

MT Ledarskap stöttar er organisation genom utvecklingen av er organisationskultur genom att arbeta nära ledningsgrupp och mellanchefer. Forskning visar att ledningsgrupper, mellanchefer och deras samarbete är avgörande för utfallet av organisationers utveckling av organisationskulturen. För att ledningsgruppens och mellanchefernas respektive aktiviteter ska matcha varandra, är det nödvändigt att bägge parter kan ta till sig och integrera information med perspektiv från varandra samt koordinera det i sina respektive aktiviteter.

En digital plattform

Eftersom organisationskultur är ett abstrakt begrepp och att det därför ibland komplext att tydliggöra och förändra, har vi tagit fram en digital plattform för att tydliggöra arbetet för en hel organisation. Det gör det möjligt att kommunicera  metoden och ha ett strukturerat sätt för att löpande dokumentera och kommunicera arbetet som genomförts, pågår, och planeras framöver. Det finns även möjligheter att integrera tilläggsfunktioner, såsom e-learning och en applikation för smartphones.

Arbetssätt

Vi konsulterar utvecklingsarbetet, handhar metoden för att utveckla organisationskultur med ett agilt förhållningssätt, samt underhåller och anpassar den digitala plattformen.

  • Kommande evenemang