Detta är template_organisation.php

Kultur av ansvar – Prestationskultur

Vad är det som i grunden skapar vinstgivande och välmående företag? En väl genomtänkt affärsmodell med ett attraktiv och konkurrenskraftigt erbjudande är förstås viktigt. Studier av framgångsrika företag visar även på vikten av en positiv företagskultur som en del i ett vinnande koncept.

I dessa företagskulturer finner du ett starkt ansvarstagande. Det har vi på MT Ledarskap tagit fasta på. Vi anser att det egna ansvarstagandet är grundläggande för att uppnå en faktisk utveckling hos individer och team. Med ledare och medarbetare som tar sitt eget ansvar får du snabbt förbättrad produktivitet, ökad lönsamhet, ökad arbetsglädje och högre frisknärvaro.

Genom att stärka det personliga ansvaret och tydliggöra vilka värderingar som ska styra företaget skapar vi grogrund för en välmående och effektiv organisation som levererar arbetsglädje och resultat. Genom vårt effektiva program kan företaget utveckla en hållbar prestationskultur.

Vi är experter på att skapa ansvarstagande och välmående individer genom vår unika MT-metod® för självledarskap. Vi skapar helt enkelt Er företagskultur från grunden och på riktigt.  RÄKNA MED RESULTAT!

 • Högre frisknärvaro
 • Ökad arbetsglädje
 • Effektivare grupper
 • Lägre kostnader
 • Ökad motivation
 • Effektivare ledare och medarbetare
 • Rakare kommunikation
 • Färre skadliga konflikter
 • Mindre intern tävlan (bort med revirtänk)
 • Förbättrade samarbeten
 • Starkare kundrelationer och nöjdare kunder
 • Bättre nyttjande av resurser
 • Förbättrad produktivitet
 • Ökad tillväxt
 • Ökat resultat

Forskning visar att i lågpresterande team är det ingen som tar ansvar, eller avkräver ansvar från någon annan. Det gör att konflikter får frodas och att ingen tar initiativ till att göra någonting åt det. När vi tittar på mediokra team däremot, finns det en tydlig grad av ansvarstagande. I dessa team är det ofta ledaren som tar stort ansvar. Ledaren bekräftar prestation och är noga med att ge feedback. När det uppstår konflikter i teamet, är det ledaren som går in och medlar.

Däremot, när det gäller högpresterande team, tar alla ansvar. Samtliga medlemmar ser till att ge konstruktiv feedback. Det gör att ledaren inte är ensam ansvarig längre. Istället ser medlemmar till att själva hantera problem och missförstånd som dyker upp. Ingen går till chefen och ber honom lösa en konflikt, utan tar den istället direkt med den det berör.

Kultur av ansvar skapar högpresterande organisationer och team

Om HR ska vara affärsdrivet så börjar det här. Vinsten med en hållbar prestationskultur märks inte bara i organisationen. Den är också högst påtaglig för dig och medarbetarna. Ekvationen är enkel: Ledare och medarbetare med goda värderingar och förmåga till eget ansvar tycker det är roligare att arbeta, vilket självklart syns på resultaträkningen.

Kontakta någon av oss för mer information om hur vi skapar effektiva företag i världsklass!

 • Kommande evenemang