Att leda sig själv och andra på distans – Webbinarium

Idag behöver vi kunna arbeta, kommunicera och leda på distans. En förutsättning för att lyckas är digital kompetens och ett starkt självledarskap. Vi befinner oss i en ny tid vilket kräver nya sätt att leda oss själva och andra.

Att kommunicera och leda på distans har sina speciella utmaningar. Risken för missförstånd ökar då det kan vara svårt att involvera andra och stämma av så att det du tänkt också är det som når fram. Ditt budskap, på vilket sätt du framför det digitalt och hur du kvitterar är helt avgörande.

Grunden för ett starkt självledarskap är bland annat god självkännedom. Med kraftfulla metoder för reflektion och självanalys får du insikt och kunskap om dig själv och vad du behöver för att utvecklas. Din självkänsla och ditt självförtroende stärks ju mer du arbetar med de verktyg vi lär ut.

När du fått kunskap om hur du ska strukturera din kommunikation och dina möten, kommer du känna en trygghet med tekniken och hur du involverar andra. Denna trygghet skapar en lyhördhet som är oerhört viktig särskilt vid digital kommunikation.

Vi går igenom hur du leder på distans när det gäller

 • Att vara tydlig och trovärdig i dina budskap digitalt
 • Hur du kan vara närvarande, lyssnande och engagerande
 • Människors olikheter och olika kommunikationsbehov

När det handlar om att kommunicera på distans pratar vi om

 • Hur du planerar, sätter agendan och ger rätt förväntningar
 • Interagerar, fördelar ordet och får deltagarnas återkoppling
 • Använder tekniken mest effektivt
 • Kvitterar och summerar budskapet så att alla får samma bild

När det handlar om att stärka ditt självledarskap pratar vi om att:

 • Förstå vinsten med självkännedom
 • Hantera relationer och konflikter
 • Metoder för reflektion
 • Förstå din stress bättre
 • Ta ansvar för dina egna behov
 • Bli hållbar med ökat välmående genom eget ansvar

För vem
Webbinariumet vänder sig till dig som är intresserad av ledarskap, ansvarar för projekt och vill utvecklas som person och ledare.