Detta är template_organisation.php

Tvådagarskurs

Engagemangsskapande ledarskap

Led med självinsikt, motivation, och attraktiva mål

Engagemangsskapande ledarskap

Hur motiverar vi oss själva och vårt team till resultat?

 • Motivera dig själv och andra till resultat.
 • Sätt realistiska, tydliga, och attraktiva mål.
 • Gemensamma mål,  värderingar och spelregler skapar trygghet och fokus på rätt saker.

Hur leder vi oss själva för att effektivt leda andra?

 • Självanalys – Självinsikt
 • Självkänsla och självförtroende
 • Värderingar
 • Reflektion
 • Mitt ansvar – Min del

Hur skapar vi en trygg arbetsplats?

 • Arbetsglädje
 • Värdegrund och spelregler
 • Tydlighet

Under dessa två dagar kartlägger vi och tar fram dina personliga nycklar till ett framgångsrikt ledarskap med fokus på självinsikt, motivation, och attraktiva mål.

Se fram emot två lustfyllda och lärorika dagar
Efter kursen kommer du både leda dig själv och andra bättre. Se fram emot två lärorika dagar  fyllda med insikter och praktiskt tillämpbara verktyg. Kursen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt leder. Det kan vara allt ifrån ledare i näringslivet och offentlig sektor, till coach och ledare i idrotten. Se också fram emot att träffa och nätverka med andra  deltagare på kursen.

Susanne Canu har bred erfarenhet av ledarskap, försäljning, och entreprenörskap
Susanne Canu är ledarskapsutvecklare på MT ledarskap. Susanne har tidigare arbetat som VD, personalchef, försäljningschef, och har 20 års erfarenhet som entreprenör och egen företagare. Därför har hon en bred erfarenhet av ledarskap, försäljning, och entreprenörskap. Idag utbildar Susanne ledningsgrupper, chefer, och medarbetare i MT-metoden hos MT-gruppen. Susanne har det där lilla extra som behövs för att inspirera och skapa bestående värde långt efter en utbildning.

MT-metoden skapar effektivitet, ansvar, och arbetsglädje

Mentala kompetenser har blivit allt viktigare på arbetsplatsen under de senaste decennierna, då vi idag använder hela vår person på arbetsplatsen. Mer än någonsin behöver alltså vi ha starka mentala färdigheter för att lyckas väl med vårt arbete. MT-metoden får personer att kunna välja hur och vad att fokusera på, för att vara konstruktiv i varje situation. Det skapar inte bara arbetsglädje, utan också effektiva och ansvarstagande individer, vilket i sin tur skapar effektiva och ansvarstagande team och organisationer.

Omdömen från tidigare deltagare:

Vad ger du kursen för övergripande betyg?

4,75 av 5,0

Hur inspirerande och motiverande upplevde du kursen?

4,75 av 5,0

”Det bästa med kursen var att det var mycket praktiskt övningar och öppna diskussioner. Speciellt värdefullt för mig var innehållet i självanalysen, med processen från grundvärderingar till personligt ansvar.”

”Kursledarens sätt att lära ut på var engagerat, kunnigt, inspirerande, och roligt. Tack vare hennes personlighet blev det genast ett varmt och öppet klimat i gruppen där alla kändes trygga med att dela med sig av egna erfarenheter.

”Det jag främst tar med mig från kursen för att tillämpa i vardagen är i huvudsak självanalysen. Det vill säga, jag har ett eget ansvar att påverka relationen till mig själv och andra människor.”

”Det jag bland annat främst tar med mig är det viktiga i att göra alla medarbetare delaktiga genom att delge historik och visioner samt vikten av att kalibrera fakta så att alla har lika tolkning av budskapet som jag för fram.”

Boka idag, antalet platser är begränsade

PRIS: 11.900 KR (ex. moms) per person

Vill ni ha kursen internt i er organisation för era ledare och medarbetare? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg för er.


Till toppen av sidan

 • Kommande evenemang