Detta är template_organisation.php

Tvådagarskurs med Kaj Pedersen

Stresshantering med självledarskap

Interaktiv och praktisk workshop i mental träning och självledarskap, med fokus på att hantera stress

Inga kursdatum upplagda

Under dessa två dagar ges allt ifrån vad som händer i kroppen vid stress till konkreta och individuella handlingsplaner för var och en av deltagarna OCH DERAS INDIVIDUELLA LIVSSTILAR.

 

Kaj Pedersen har många års erfarenhet och djup kunskap i mental träning och individuell coachning
Kaj Pedersen är licensierad mental tränare sedan 18 år tillbaka. Kaj Pedersen har lång erfarenhet av att utveckla och leda grupper och  coacha elitidrottsmän och kvinnor till att nå sina mål och att ha det bra på vägen dit.

Se fram emot två späckade och lärorika dagar

Se fram emot dagar fyllda med insikter och praktiskt evidensbaserade tillämpbara verktyg. Detta är inte kurs för att undvika stress, utan för att hantera den och också dra nytta av den positiva stressen. Kursen mynnar ut i att varje deltagare skapar och får med sig en individuell handlingsplan för sin egen stresshantering. Efter avslutad kurs får deltagarna också ett personligt kursintyg.

MT-metoden ökar förmågan att välja fokus

Mentala kompetenser har blivit allt viktigare på arbetsplatsen under de senaste decennierna, då vi idag använder hela vår person på arbetsplatsen. Mer än någonsin behöver alltså vi ha starka mentala färdigheter för att lyckas väl med vårt arbete. MT-metoden får personer att kunna välja hur och vad att fokusera på, för att vara konstruktiv i varje situation. Det skapar inte bara balans, utan också effektiva och ansvarstagande individer.

DAG 1 – BAKGRUND, FÖRSTÅELSE, OCH UPPGIFTER.

STRESSENS NATUR

 • Vad händer i kroppen vid stress?
 • Lär dig se dina egna signaler på stress.
 • Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet.
 • Kostens påverkan på stress.
 • Sömnens påverkans på stress

VÄRDERINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR

 • Stressens koppling till förväntningar.
 • Värderingar och dess koppling till stress.
 • Att inte se sig själv som norm.

TRÄNA DIG I ATT HANTERA DINA TILLSTÅND

 • Vilken mening ger du olika saker i din omgivning?
 • Vad väljer du att fokusera på?
 • Vilka frågor och svar ger du dig själv?
 • En liten förändring varje dag ger dig kontroll över din stress.
 • Lär dig vända stress till kraft och kreativitet.

Uppgifter ges i slutet av dag 1 till dag 2.

DAG 2 – PRAKTISKT ARBETE OCH HANDLINGSPLANER

MT-METODEN

 • Konkreta metoder och strategier för självledarskap.
 • Självförtroende och självkänsla.
 • Självanalys och reflektion.
 • Vad är orsaken till dina vanligaste stressfaktorer?
 • Hur kan du tänka runt dina vanligaste stressfaktorer?
 • Den moderna mentala träningen och vad den kan göra för dig.
 • Genom självledarskap kan du välja bort och välja att acceptera.
 • Att ta ansvar för sitt eget välbefinnande.

Boka idag, antalet platser är begränsade

PRIS: 8.900 KR (ex. moms) per person

I kursen ingår:

 • Frukost
 • Fika
 • Lunch
 • Utbildningsmaterial
 • Kursintyg
Vill ni ha kursen internt i er organisation för era ledare och medarbetare? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg för er.

 • Kommande evenemang