Detta är template_individ.php

Medarbetarutveckling – SJÄLVLEDARSKAP

Att ha ett starkt självledarskap är viktigt för alla. För hur motiverar du dig själv när det känns tungt? Det är viktigt att du mår bra på vägen till dina mål! Hur kan du känna meningsfullhet och glädje på jobbet om du själv drivs av osäkerhet? Tillåt dig att våga växa och utnyttja din fulla potential.

Genom åren har många utvecklat sitt självledarskap med MT-metoden. De berättar att de blivit tryggare, modigare och effektivare. Resultatet är att de leder sig själv på ett bättre sätt. Motivationen ökar och konflikter vänds tills utveckling. Rädslan för att misslyckas har ersatts med en vilja att skapa bestående värde.

Tio individuella samtal. Ett år.

Du och din ledarskapscoach lägger tillsammans grunden till din utveckling genom att utgå från hur din situation ser ut. Ni tittar på de utmaningar du ställs inför på arbetet och på hur du kan nå dina mål. Under året som följer har ni tio individuella möten där ni noggrant arbetar igenom det personligt anpassade programmet. Du coachas i din professionella utveckling genom unika övningar. Du kan direkt börja använda de verktyg du får, för att leda dig själv och skapa dig en bättre situation.

Innehåll – coachning – SJÄLVLEDARSKAP

 • Drömmar – En nödvändighet
 • Motivation – Att motivera till resultat
 • Självkänsla – Självförtroende
 • Normer och värderingar
 • Tydlighet och antaganden
 • Mitt ansvar – Min del
 • Rädslor, irritationer och tillit
 • Självanalys – självinsikt
 • Uppföljning av ditt dagliga handlingsprogram
 • Fördjupning självanalys
 • Effektivitet och balans
 • Stresshantering och hur stress uppstår
 • Effektiv tidsplanering och tidsoptimism
 • Mål och målplanering

Räkna med resultat!

Vinsten med ett starkare personligt ledarskap märks inte bara hos dig själv, den är också högst påtaglig för din omgivning. Ekvationen är enkel; med ett starkt personligt ledarskap mår du bättre och stressar mindre. Du blir effektivare och skapar en bättre balans mellan arbete och fritid. Du hanterar irritationer och konflikter smidigare och du både når dina mål och har det bra på vägen dit.

Målgrupp: Medarbetare

Kontakt

Har ni frågor angående vårt individuella program för medarbetarutveckling?

 • Kommande evenemang