Detta är template_individ.php

Ledarutveckling som bygger ditt LEDARSKAP

I takt med att våra arbetsuppgifter blir mer komplexa och kreativa ställer det helt nya krav på oss som ledare. Mer än någonsin behöver vi ha starka mentala färdigheter för att lyckas väl med vårt arbete. Hur gör du för att fylla på med motivation och kraft för att möta dessa utmaningar? I vår ledarutveckling hjälper vi dig att förstå hur du kan fylla på med energi och engagemang för att klara dagens utmaningar.

På samma sätt som organisationer skapar effektiva processer genom att fokusera på det som skapar värde, skapar vår ledarutveckling ledare med mentala och relationella processer som är konstruktiva, effektiva och antingen direkt eller indirekt skapar värde för organisationen och inte minst dig själv.

MED Självledarskap stärker vi ditt ledarskap

Självledarskap handlar om att vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om våra egna tankar, känslor, motiv, och drivkrafter, samt hur vi påverkar och påverkas av andra. När vi är trygga i våra personliga värderingar och utnyttjar våra främsta styrkor skapas en känsla av mening och flow. Att utveckla självledarskapet gör att du utvecklar ditt ledarskap, hanterar relationer och stressade situationer mycket bättre. I vår ledarutveckling fokuserar vi på självledarskapet, då det är grunden för ett gott ledarskap.

Självledarskap handlar också om självkänsla och självförtroende. Att ha en stark självkänsla är viktigt för alla människor – inte minst för dig som är ledare. Hur motiverar du dina medarbetare om du inte är motiverad själv? Hur får du dem att nå sina mål och känna glädje på jobbet om du själv drivs av osäkerhet? Hur får du dem att växa om du inte vågar växa själv? Med våra verktyg och duktiga ledarutvecklare stärker du din självkänsla och ditt självförtroende. Du kommer bli tryggare och starkare som ledare, du och andra kommer tidigt se din förändring efter påbörjat program.

MT-metoden®

Vi arbetar med MT-metoden®. En metod som bygger på kognitiv teori, lång klinisk erfarenhet och som dessutom är starkt förankrad i forskning. Läs gärna våra whitepapers för mer information om kopplingen till forskning  eller vad ledarskapsprofessorn Linda Lai säger om vår metod.

ledarutveckling

Grunden i MT-metoden® utgörs av självkännedom som byggs med hjälp av självanalys och reflektion. Dina mentala strukturer kartläggs på ett tryggt sätt med hjälp av våra unika verktyg och duktiga ledarutvecklare, allt för att hitta irrationella tankar och beteenden som sedan tränas bort. Vi lär ut en struktur för att se hur vi faktiskt tänker, vilket är ett ”double loop”-lärande. Genom att lära sig hur vi tänker, kan vi också förändra och utveckla vårt tänkande. Med denna information skapar vi en konkret och individanpassad handlingsplan för att bland annat stärka självkänsla, självförtroende och öka din förmåga till att ta ett ökat ansvar för dina behov. Vår ledarutveckling ger dig en ökad förståelse för hur du hanterar konflikter och hur du blir framgångsrik med din kommunikation.

Situationsanpassat ledarskap

Att hitta rätt ledarskap för varje situation är en viktigt del i ett modernt ledarskap. Med vår ledarutveckling kartlägger vi dina styrkor och utmaningar samtidigt som vi arbetar med ditt självledarskap. Det kommer ge dig en tydlig bild om hur du kan utveckla din personliga ledarstil och hur du kan växla ledarskap allt efter vad situationen kräver. En ledarstil du känner dig trygg och bekväm med och som gör att dina medarbetare utvecklas. Du kommer veta när du ska instruera, coacha, stödja eller delegera dina medarbetare. En mycket uppskattad del i vårt program.

förstå grupper – Grupputveckling

Genom vår expertis om hur grupper utvecklas förmedlar vi det senaste om grupputveckling och gruppdynamik. Vi hjälper dig att se vilket ledarskap/ledarstil som är bäst för din grupp och andra grupper du kan tänkas att leda i framtiden. Du får grundläggande förståelse om gruppers utvecklingsfaser och vilket ledarskap som behövs i respektive fas. Modellen som vi arbetar med har stort stöd i forskning och heter Integrated Model of Group Development (IMGD), utvecklad av Susan Wheelan.

Fjorton individuella samtal – ett år

Du och din ledarutvecklare lägger tillsammans grunden till din utveckling genom att utgå från hur din situation ser ut. Ni tittar på de utmaningar du ställs inför på arbetet, på typiska ledarskapsproblem och på hur du kan nå dina mål. Under året som följer har ni fjorton individuella möten där ni noggrant arbetar igenom det individuellt anpassade programmet. Du vägleds i din professionella utveckling genom unika verktyg och övningar. Du kan direkt börja använda de verktyg du lär dig, för att bättre leda dig själv och dina medarbetare.

KUnder berättar

”I en chefsroll är det extremt viktigt att känna sig själv och att vara i balans – alla chefer borde gå utbildningen!” Martin Jonsson, Regionchef, ÅF

RESULTAT – LEDARUTVECKLING

 • Hitta din ledarstil
 • Stärkt självkänsla och förbättrat självförtroende
 • Svart bälte i stresshantering
 • Du får lära dig att hantera oro och irritationer bättre
 • Motivation – Bättre på att motivera dig själv och andra till resultat
 • Förbättrad balans mellan arbete och fritid
 • Utökad förståelse för andra personer och deras agerande
 • Inventering av din normer och värderingar
 • Leda smart och effektivt
 • Förstå gruppers utveckling bättre
 • Ökat ansvarstagande för dina egna behov
 • Ökad effektivitet
 • Förståelse för situationsanpassat ledarskap
 • Hitta nyckeln till framgångsrik kommunikation
 • Och mycket mer …

LEDARUTVECKLING – Räkna med resultat!

Vinsten med ett starkt ledarskap märks inte bara hos dig själv. Den är också högst påtaglig för din organisation och dina medarbetare. Ekvationen är enkel: Ledare med ett starkt ledarskap får nöjdare medarbetare. Nöjdare medarbetare tycker det är roligare att jobba – vilket självklart syns på resultaträkningen.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare och de som vill utveckla sina ledaregenskaper med vår ledarutveckling.


Kontakt

Har ni frågor angående vårt individuella program för ledarutveckling?

Studies consistently show that increased self-leadership corresponds with better affective responses and improved work performance. Stewart, Courtright, & Manz (2010) Self-Leadership: A Multilevel Review. Journal of Management.
Self-leadership posits that even though behavior is often supported by external forces such as a leader, actions are ultimately controlled by internal rather than external forces. Manz (1986) Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management Review.
 • Kommande evenemang