Detta är template_individ.php

Ledarutveckling med Självledarskap

Genom åren har många chefer och ledare utvecklat sitt ledarskap med vår ledarutveckling. De berättar att de blivit tryggare, modigare och effektivare. Resultatet är att de leder sig själv och sina medarbetare på ett bättre sätt. Motivationen ökar och konflikter vänds tills utveckling. Rädslan för att misslyckas har ersatts av en vilja att skapa bestående värde.

Mentala kompetenser har blivit allt viktigare på arbetsplatsen under de senaste decennierna, då vi idag använder hela vår person på arbetsplatsen. I takt med att våra arbetsuppgifter blir mer kreativa och kräver komplex problemlösningsförmåga ställer det helt nya krav på oss som ledare. Mer än någonsin behöver vi ha starka mentala färdigheter för att lyckas väl med vårt arbete. På samma sätt som organisationer skapar effektiva processer genom att fokusera på det som skapar värde, skapar MT ledarskaps ledarutveckling ledare med mentala och relationella processer som är konstruktiva, och antingen direkt eller indirekt skapar värde för arbetsplatsen.

Självledarskap ger oss driv, mening, och flow

Självledarskap handlar om att vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om våra egna tankar, känslor, motiv, och drivkrafter, samt hur vi påverkar och påverkas av andra. När vi är trygga i våra personliga värderingar och utnyttjar våra främsta styrkor i vardagen skapas en känsla av mening och flow.

stark självkänsla skapar starka ledare

Att ha en stark självkänsla är viktigt för alla människor – inte minst för dig som är ledare. Hur motiverar du dina medarbetare om du inte är motiverad själv? Hur får du dem att nå sina mål och känna glädje på jobbet om du själv drivs av osäkerhet? Hur får du dem att växa om du inte vågar växa själv?

Fjorton individuella samtal – ett år

Du och din ledarutvecklare lägger tillsammans grunden till din utveckling genom att utgå från hur din situation ser ut. Ni tittar på de utmaningar du ställs inför på arbetet, på typiska ledarskapsproblem och på hur du kan nå dina mål. Under året som följer har ni fjorton individuella möten där ni noggrant arbetar igenom det personligt anpassade programmet. Du vägleds i din professionella utveckling genom unika övningar. Du kan direkt börja använda de verktyg du får, för att bättre leda dig själv och dina medarbetare.

Premiumpaket – Arton individuella samtal

För er som vill så erbjuder vi en premiumversion av vårt individuella ledarutvecklingsprogram. Grunden och innehållet är det samma men ett utökat antal träffar ger mer individuell tid med din ledarutvecklare.

 

KUNDUNDERSÖKNING

KUnder berättar

”I en chefsroll är det extremt viktigt att känna sig själv och att vara i balans – alla chefer borde gå utbildningen!” Martin Jonsson, Regionchef, ÅF

 

Innehåll – Självledarskap – LEDARUTVECKLING

 • Motivation – Att motivera till resultat
 • Självkänsla – Självförtroende
 • Delegering och ansvar
 • Normer och värderingar
 • Tydlighet och antaganden
 • Mitt ansvar – Min del
 • Rädslor, irritationer och tillit
 • Självanalys – självinsikt
 • Uppföljning av ditt dagliga handlingsprogram
 • Fördjupning självanalys
 • Effektivitet och balans
 • Stresshantering och hur stress uppstår
 • Vägledande ledarskap – Coachande ledarskap
 • Kommunikation på mottagarens villkor
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
 • Att skapa välfungerande grupper
 • Effektiv möteshantering och mötesteknik
 • Effektiv tidsplanering och tidsoptimism
 • Målstyrning – Mål och målplanering

LEDARUTVECKLING – Räkna med resultat!

Vinsten med ett starkt självledarskap märks inte bara hos dig själv. Den är också högst påtaglig för din organisation och dina medarbetare. Ekvationen är enkel: Ledare med ett starkt självledarskap får nöjdare medarbetare. Nöjdare medarbetare tycker det är roligare att jobba – vilket självklart syns på resultaträkningen.

Målgrupp: Chefer, ledare, projektledare och dig som vill utveckla dina ledaregenskaper med vår ledarutveckling.


Kontakt

Har ni frågor angående vårt individuella program för ledarutveckling?

Studies consistently show that increased self-leadership corresponds with better affective responses and improved work performance. Stewart, Courtright, & Manz (2010) Self-Leadership: A Multilevel Review. Journal of Management.
Self-leadership posits that even though behavior is often supported by external forces such as a leader, actions are ultimately controlled by internal rather than external forces. Manz (1986) Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management Review.
 • Kommande evenemang