Detta är template_individ.php

Individuellt mentorskap

Det berättas i den grekiska mytologin att innan Ithakas konung
Odysseus gick ut i det trojanska kriget bad han sin trogne vän
Mentor att verka som vän, rådgivare, lärare och fostrare för sin son
Telemakhos. Det här sägs vara ursprunget till mentorsverksamheten.

När individer gått såväl ett grundläggande ettårigt individuellt program och en påbyggnad i form av ett fördjupat utvecklingsprogram hos oss, är nästa steg mentorskap.

Här lägger ni tillsammans med er ledarutvecklare upp frekvens och innehåll. Ibland är det också givande att växla ledarutvecklare under ett mentorskap för att det kan sätta nya perspektiv och aspekter i fokus.

Målgrupp: Individer som genomgått ett individuellt ettårigt program och genomgått en påbyggnad i ett fördjupat utvecklingsprogram.

Kontakt

Har ni frågor angående vårt individuella mentorprogram

  • Kommande evenemang